Openbare vergadering

Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam Voorburg op dinsdag 30 november 2004 om 19.30 in Huize Swaenstyn, Herenstraat 72 74 te Voorburg

Met o.a. op de agenda
3. Spreekrecht burgers(max. 30 minuten)
4. Vragenuur (max. 45 minuten)

Bespreekpunten
13. Voorstel inzake reconstructie glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder
14. Voorstel inzake kostendrager voor de verplaatsing en beëindiging van verspreid liggende tuinbouwbedrijven rond Stompwijk/ontwerpverkenning locatie Westeinde
15. Voorstel tot vestiging van een voorkeursrecht op basis van art.8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor percelen in het plangebied Westeinde.