WESTEINDERPOLDER

Het dorp Stompwijk welke opvalt door zijn kleinschaligheid, lintbebouwing en gemoedelijke sfeer komt onder druk te staan. De gemeente Leidschendam Voorburg heeft plannen de Westeinderpolder te gaan bebouwen. De bedoeling is in deze polder 350 huizen te plaatsen en van Stompwijk een vinexlocatie te maken. Met deze plannen realiseren zij zich in één klap het dorp met de helft van het aantal inwoners te vermeerderen. Dit om de kosten van € 12 miljoen op te kunnen hoesten om de glastuinbouw binnen het dorp te kunnen realiseren.
Voor het dorp zal dit een doodsklap betekenen. Het dorp blijft geen dorp meer, weg lintbebouwing waar dit dorp zo beroemd om is, weg kleinschaligheid. Waar niet over nagedacht is, is wat te doen met de schoolcapaciteit, de sportaccomodatie…, waar nu voor sommige sporten al een ledenstop op is, capaciteit van de bibliotheek, de bereikbaarheid van de plaatselijke dokter die nu al overloopt van de patienten etc. etc. Alom op dit moment is het dorp in rep en roer.
Inmiddels is er door het Leids Dagblad een interview afgenomen bij Carla Wijnhoven op de Zustersdijk 8 en kunt u lezen op blz.26.
Een soortgelijk bericht is door Leo Wijnhoven gestuurd naar o.a. de Haagsche Courant en Hart van Nederland S.B.S 6