Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079-3422906
e-mail: info@cuo-zm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Dinsdag 7 december 19.00 uur: repetitie Parochiekoor
Woensdag 8 december 9.00 uur: geen eucharistieviering
Zaterdag 11 december 19.00 uur: woord- en communieviering met samenzang, voorganger mevr. Riet v.d. Ham
Zondag 12 december 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger pastoor v.d. Plas

Gebedsintenties
Zaterdag 11 december 19.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerrit Verhagen, Joanna v.d. Poel -Rutten, Annie Baak-Groeneweg, Alida Hilgersom -van Stein, Adrianus Overdevest, Nico Groenewegen, Jaap Olsthoorn, Cornelis Fuchs, Riet Hilgersom -van Leeuwen, Wilhelmina Waaijer -Kasbergen, Gerardus van Steekelenburg, Corrie Verhagen
Zondag 12 december 11 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, overleden ouders Oosterlaan -Moons, Cornelis en Piet Olijhoek, Kees v.d. Geest, Nic van Santen, Martina van Santen -Ham, Arie van Santen Jaargetijde, Theodora van Santen -Verhagen, Petrus v.d. Meer, Cors Oudshoorn, Ronnie de Winter, Louis Luiten, Petronella Waayer -Caspers, Wil Disseldorp, overleden ouders van der Salm -Stijnman, Petronella van Rijn -Hoogeveen, Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek, John Knebel, Cisca v.d. Helm -Mensen, Wim v.d. Helm, Gerardus van Steekelenburg, Corrie Verhagen

Zaterdag 11 december Zondag 12 december
lector: Jan Havik Aad Luk
communie-uitdeelhulp: geen Nel Klijn
koster: Antoon van Santen Antoon van Santen

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE

Zaterdag 11 december Christus Dienaar 19.00 uur: eigentijdse viering
Zondag 12 december St. Jan 9.30 uur: hoogmis