Betoog van Peter van Ostaijen in de Dorpsketting

Betoog van Peter van Ostaijen in de Dorpsketting van 6 december is kletskoek
Het spijt mij, maar een ander woord heb ik er niet voor. Hij begint met te stellen dat het weghalen van de kassen een winst is voor het open polderlandschap. We kunnen straks weer tot de horizon kijken. Welke horizon meneer van Ostaijen? De horizon van Zoetermeer met dat foeilelijke ding van Snowworld? Of de wolken krabbers die daar staan?. De heer van Ostaijen wil op bepaalde plaatsen de men sen zicht op de horizon geven, maar op andere plaatsen ontneemt hij de mensen het zicht daarop. Die zijn dan genoodzaakt tegen een stel kassen aan te kijken, en of dat nu “groen label” kassen zijn, dat maakt geen lor uit. Het uitzicht wordt de mensen ontnomen, hetzij door kassen, hetzij door huizen. En hoe durft de heer van Ostaijen te schrijven dat er een visie op de toekomst van Stompwijk moet komen. Die visie is er al, opgesteld door de Dorpsraad in samenspraak met de Stompwijkers en die is door de Dorpsraad ter kennis van de gemeenteraad gebracht. In de raadsvergadering echter, heeft het CDA totaal geen aandacht gehad voor de toekomstvisie van de Dorpsraad. Net zomin als de andere coalitie partijen. Om de provincie terwille te zijn moet er twaalf miljoen op tafel komen en dat hele bedrag moet maar ten laste komen van Stompwijk. Dat krijgt te maken met een toename van het huizenaantal van maar liefst 40 procent. En waarom mag een deel van de agrariërs (de tuinders) uitbreiden, terwijl, om die uitbreiding te kunnen realiseren, een ander deel van de agrariërs (de veehouders) een behoorlijk gedeelte van hun land en ook van hun broodwinning moeten afstaan? De heer van Ostaijen zegt ook dat het CDA doet waar de Stompwijkers om vragen. Zorgen voor gefaseerde woningbouw. Noemt hij 350 woningen in een paar jaar tijd gefaseerd? Dan heeft hij daar rare ideeën over. Nee meneer van Ostaijen, Stompwijk is helemaal geen winnaar. Stompwijk is de grote verliezer. Er is beslist vóór ons, óver ons, maar zonder ons. Hebben de Stompwijkers daarvoor CDA gestemd bij de laatste verkiezingen? Ik denk dat wij er nú verstandig aan doen het CDA massaal de rug toe te keren. Van die partij heeft Stompwijk niets meer te verwachten. Net zomin als van de VVD en de PVDA. Zij hebben de Stompwijkse belangen beslist niet gediend. Maar meneer van Ostaijen, gelooft u maar niet dat de Stomp wijkers zich zo maar gewonnen zullen geven. Dit plan mag beslist niet doorgaan. Woningbouw, prima, maar dan echt gefaseerd en daar hebben wij heel andere gedachten over dan u. Stompwijkers, laat niet met u sollen. Laten wij één front vormen en alles proberen om dit onzalige plan van tafel te krijgen, want dit plan betekent het einde van het dorpse karakter van ons Stompwijk.
Jan van Rijn