Evaluatie Postiljon

D66 is van mening dat de evaluatie van de bezorging van de Postiljon vergelijkbaar is met de kalkoen die over de kerstmaaltijd beslist en vraagt de gemeente om ook zelf een eigen onderzoek uit te voeren.

Sinds 22 april plaatst de gemeente de wekelijks verplichte publicaties in het huis aan huisblad “De Postiljon”. In de commissievergadering van Algemene Zaken is de tussenrapportage van het College over de bezorging besproken. De fractie van D66 is van mening dat deze evaluatie op zijn minst onvolledig was. Op de “Vraag van de maand” van oktober, over de bezorging, hebben veel mensen gereageerd. Niemand was positief. Dat wil in de ogen van de fractie niet zeggen dat de bezor ging in zijn totaal slecht is. Duidelijk was wel dat er nog heel wat te verbeteren valt.
De evaluatie van het college was echter redelijk positief. Deze was o.a. opgesteld met gegevens verkregen van de Postiljon zelf. Dit leidde tot de verzuchting dat het er op lijkt dat de kalkoen over het kerstmaal meebeslist. Daarom heeft D66 gevraagd om uitsluitend een eigen onderzoek van de gemeente . D66 vindt het heel belangrijk dat iedereen in de gemeente kan beschikken over de gemeen telijke informatie en kennis kan nemen van alle berichten. De gemeente betaalt daar ook voor. Helaas wilde de burgemeester het voorstel om een eigen onder zoek te verrichten niet overnemen.
In april 2005 wordt door de gemeente opnieuw bepaald welk huis aan huisblad de gemeenteberichten mag verspreiden. Tot die tijd blijft de Postiljon het ver spreidingskanaal van de gemeenteberichten. D66 roept daarom ook iedereen op om direct bij de gemeente te melden wanneer u de Postiljon niet heeft ontvangen. Hierdoor krijgt de gemeente een beter inzicht in het aantal niet bezorgde kranten. De Postiljon aan de andere kant krijgt dan ook de kans om de bezorging te ver beteren. En dat is wel zo eerlijk.