Gemeenteberichten

Dinsdag 21 december 2004, 19.30 uur, openbare vergadering gemeenteraad Leidschendam Voorburg in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 74 te Voorburg. Agendapunten:
8. voorstel tot instellen beroep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten over de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplan Stompwijk
9. voorstel tot vaststelling grondexploitatie Stompwijk Meeslouwerpolder per 1 januari 2004
10. voorstel tot vaststelling grondexploitatie Stompwijk Westeinde per 1 januari 2004