Diverse kerkberichten

Mededeling van uit het secretariaat
De misintenties, aangeleverd na 18 december staan niet vermeld in de Dorpsketting maar worden wel genoemd in de vieringen.
Het herdenkingsboek 100 jaar St Jan Zoeterwoude is verkrijgbaar à 6 euro per stuk bij het secretariaat.

De medewerkers van het secretariaat wensen u
een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig en Gezond 2005
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OUDEJAARSVIERING
Net als vorig jaar zal op oudejaarsavond om 19.00 uur een woord en gebedsviering gehouden worden. Het thema dit jaar is “Valt er nog iets te bidden?” Iets te bidden als dank je welletje voor iets leuks dat in het afgelopen jaar is gebeurd. Of iets als een God zij dank dat dat voorbij is. Misschien een goede wens voor het komende jaar (een beetje meer vrede en verdraagzaamheid in de wereld, wijsheid voor de provincie). Zoals gebruikelijk brengen we u op de hoogte van de parochiestatistieken. Vorig jaar kwamen Mieke Telkamp en Mick Jagger langs. Zij zijn dit jaar verhinderd, maar er zal zeker vervanging zijn. Dus heeft u ook nog iets te bidden, dan bent u van harte welkom.

Marianne Turk

Het is weer gelukt!
We hebben weer een mooie schone kerk met de feestdagen. Moe, maar voldaan bekeken we woensdagmiddag onze schone en glimmende kerk. Na 2 dagen heel hard werken stond alles weer schoon te blinken. Het was weer een heel karwei. We hadden weer veel hulp, er waren ook nieuwe gezichten bij. Wij willen iedereen bedanken voor hun grote inzet, het was geweldig. Evenals voorgaande jaren was het weer leuk en gezellig met elkaar. Mogen wij volgend jaar ook weer op u rekenen?
Wij wensen een ieder fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2005

Werkgroep schone kerk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Werk aan de kerk” wenst u een zalige kerst
Met vele lichtjes is kerst ook in Stompwijk aanwezig. Zoals onze pastoor vertelt, het licht is met kerstmis opnieuw geboren. Ook in onze kerk is er licht, veel licht! Vele Stompwijkers hebben heel hard gewerkt om de kerk schoon en licht te maken. Met een gerust gevoel kunnen wij elkaar ontmoeten. Loszittende stenen, muuruitslag en stof is verwijderd. Alles is schoon. Maar het echte restaureren moet nog beginnen. Het pad wat gelopen moet worden is nog (veel te) lang. In de afgelopen jaren is er wel wat bereikt, maar helaas nog te weinig. De aanvraag voor restau ratie is nu in de “architecten tekeningfase”. Daarna beoordeelt de gemeente of er gerestaureerd “mag” worden zo als de kerk het zou willen doen. Zoals bij velen van u wel bekend: seniorenwoningen, sociale voorzieningenbeleid bij onze kerk plus het restaureren, dat is wat wij graag voor u willen doen. Werk aan de kerk hoopt ook in 2005 door te gaan met deze plannen. Stompwijkers, bedankt voor uw steun de afgelopen jaren.
Wij wensen u een gezond 2005.

Nieuwjaarswens VNB nationale bedevaarten

De contactpersoon van VNB Lourdes nationale bedevaarten in Zoeterwoude / Stompwijk en Leidschendam bedankt alle donateurs, begunstigers en bedevaartgangers voor het vertrouwen in de vereniging en mij gesteld. Na de eindbalans te hebben opgemaakt hebben er 18 personen dit jaar hun bedevaart naar Lourdes kunnen maken. Zij kwamen als andere mensen terug, hoe ? vraagt het hen. De meeste van hen willen zeker nog een keer terug. Waarschijnlijk bestaat de mogelijkheid om het komend jaar van uit Leidschendam gezamenlijk op bedevaart naar Lourdes te gaan, we houden u op de hoogte.
Ik wens u en uw dierbare fijne feestdagen en een zalig kerstmis toe
Voor 2005 veel geluk en gezondheid toegewenst

Met vriendelijk groeten uw contactpersoon: Antoon v Santen

Stompwijk bedankt, voor de gezelligheid

Wij hopen dat u net zoals wij genoten hebben van de kaarsjesmid-dag. Wij vonden het erg leuk om met z’n allen samen te zijn en het kerst-feest te vieren. De opbrengst van de kaarsjesmiddag is € 200,- waar-voor wij u hartelijk dankbaar zijn, welke besteed worden aan de onkosten die gemaakt zijn.

De organisatie

Namens het Eigentijdse koor E.M.S., het Parochiekoor en fanfare Juliana wensen wij u prettige kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bedankt
Als parochiegemeenschap van Stompwijk bedanken wij iedereen voor de samenwerking, de hulp en het begrip voor elkaar in het afgelopen jaar. Het komende jaar zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet. Wat ons betreft wordt het een jaar van vrede en vreugde in de weten-schap dat de toekomst voor ons ligt en het met elkaar en voor elkaar een uitdaging mag zijn.

Wij wensen u allen prettige feestdagen en een voorspoedig 2005

Namens het kerkbestuur H. Laurentius