Rectificatie

Verleden week is in de Dorpsketting een handtekeningenformulier verschenen van de VRIENDEN van STOMPWIJK. In de bijgeleidende tekst is per abuis kapper Schuyt genoemd waar formulieren eventueel nog ingediend konden worden. Dit klopt niet en met klem willen wij erop attenderen dat e.e.a. zonder toestemming van kapper Schuyt geplaatst is. Onze welgemeende excuses hiervoor.

VRIENDEN van STOMPWIJK