Spreekrecht Raadsvergadering 21 december j.l.

De Vrienden van Stompwijk hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht en tijdens de raadsvergadering van de gemeente Leidschendam Voorburg op 21 december 2005 aangegeven dat de plannen van de Westeinderpolder zowel binnen de dorpsgemeenschap Stompwijk, als ook bij het Provinciaal Bestuur veel emoties hebben losgemaakt. De plannen zijn uitsluitend gestoeld op het financieel rond krijgen van de sanering van de glastuinbouw, door 350 woningen te plaatsen in het buitengebied Westeinderpolder in Stompwijk.
Volgens de Vrienden kloppen deze berekeningen niet, nl.:
• In het plan van de woningen is niet meegenomen de sociale infrastructuur en bij 350 woningen moet er ook gerekend worden op een toename van zo’n 500 kinderen, waardoor een school, peuterspeelzaal en speel voorzieningen gebouwd moeten worden.
• Bij de nu al overbelaste wegen zullen de problemen alleen toenemen.
• Extra bewoners in deze omvang vraagt ook extra politietoezicht, de brandweer kan nu op vele plaatsen moeilijk komen en met de bouw zal het er niet beter op worden.
• De € 12,= miljoen in geen verhouding staat om 2 glastuinbouwbedrijven te verplaatsen naar de Meeslouwerpolder.
• De grondexploitatie zoals in agendapunt 10 vermeld, zijn onvoldragen en tegen alle beleidsafspraken van de Provincie, zoals in de nota Ruimte voor Ruimte vermeld.

Het CDA is al eerder de fout ingegaan door Stompwijk als concentratiegebied aan te wijzen voor de glastuinbouw. Hier heeft het dorp op dit moment nog dagelijks last van. Ook nu maakt zij, met de beide andere grote partijen dezelfde fout en wordt Stompwijk straks opgezadeld met extra verkeersoverlast, meer verzakte wegen en de noodzaak een dure rondweg aan te leggen, waarbij de kosten over 350 woningen worden weggeschreven om haar plan financieel rond te krijgen.
De Vrienden van Stompwijk hebben de handtekeningenactie van verleden week verlengd tot 30 december omdat velen niet thuis waren. Op dit moment hebben zij haast 1000 handtekeningen opgehaald, waarbij de gemeenschap tegen de voor gestelde 350 woningen stemt, (beperkte gefaseerde woningbouw is toegestaan) en is nog geen 1% van de Stompwijkse bevolking niet bereid te ondertekenen. Ook vinden de Vrienden van Stompwijk het onverklaarbaar –en gaan ervan uit dat GS deze mening met haar deelt dat er 7 ha. glas groen gemaakt wordt, terwijl aan de andere kant van het dorp 16 ha. groen aan rood opgeofferd gaat worden. De keerzijde van deze medaille is, dat de veehouders nu de dupe worden van de glastuinbouwsanering, waarbij maar werkelijk 2 bedrijven
9
verplaatst worden. Daarnaast is het belangrijk dat bouwen op deze schaal alleen maar ten koste gaat van onze groene ruimte, die zo verschrikkelijk hard nodig is om de luchtkwaliteit en leefbaarheid van de steden op niveau te houden.
Vrienden van Stompwijk roept in haar betoog op het democratisch bestel te respecteren en te luisteren naar de Stem van Stompwijk.
Onder luid applaus van de aanwezige dorpelingen werd het betoog afgesloten. De Voorzitter van de Raad gaf aan dat dit in een raadsvergadering niet gebruikelijk is en verzocht om orde.
Enkele veehouders hebben inmiddels hun lidmaatschap bij het WLTO opgezegd, omdat hun belangen als veehouder niet behartigd worden door deze organisatie en omdat zij zich niet kunnen vinden in het eenzijdige beleid.
Halverwege zijn de Vrienden enbloc uit de vergadering weggelopen, direct gevolgd door de fractievoorzitters van het CDA en de PvdA. In een discussie die 20 minuten duurde, betoogden de fractievoorzitters dat alleen aan Stompwijk is gedacht om de voorzieningen terug te brengen in het dorp. Dit is volgens Vrienden van Stompwijk een verkeerde weergave. De woningbouw is uitsluitend bedoeld om de glastuinbouw te financieren. Leden van het actiecomité geven aan dat bij de bouw van 350 woningen de voorzieningen niet ineens terug zijn, omdat de dorpeling inmiddels een alternatieve weg heeft gevonden en deze niet snel meer verlaat.
Vrienden van Stompwijk