Polderdag 2005

In 2004 genoten ruim 2200 fietsers van de natuur, boerderijen en diverse attracties in de polders van Rijnwoude, Zoeterwoude en Stompwijk. De organisatie kreeg vele verzoeken om ook in 2005 de Polderdag weer op Hemelvaart te doen. Vandaar dit jaar op 5 mei. Het thema van de Polderdag zal in de loop van het jaar bekend worden gemaakt. Doel van de Polderdag is de mensen die in en om het land van Wijk en Wouden wonen meer te betrekken bij datgene wat de polder te bieden heeft. Een stuk promotie voor het Land van Wijk en Wouden. Dat gebeurt deze dag heel concreet door mensen uit te nodigen voor een tocht per fiets en te voet, die langs diverse plaatsen gaat waar activiteiten plaatsvinden. De polderdag
richt zich op inwoners van Zoeterwoude, Stompwijk, Leidschendam, Rijnwoude,
Zoetermeer en Leiden. De Polderdag in het Land van Wijk en Wouden (Zuid Holland) is een initiatief van stichting Grote Polder Groene Hart, de WLTO en de Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Wijk en Wouden.