VVD: PAS OP DE PLAATS OPKNAPPEN STOMPWIJKSEWEG

VVD: PAS OP DE PLAATS OPKNAPPEN STOMPWIJKSEWEG

Op 11 januari 2005 spreekt de commissie openbaar gebied van Leidschendam Voorburg over de voortgangsrapportage van de reconstructie van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat in Stompwijk. Volgens VVD woordvoerder Pieter Baeten gaat het opknappen van deze weg zoveel geld kosten, dat eerst onderzocht moet worden of er geen andere oplossingen zijn om Stompwijk beter bereikbaar te maken. Pas dan kan een afgewogen besluit worden genomen over hoe Stompwijk het beste kan worden ontsloten.
De Stompwijkseweg is een ruim vijf kilometer lange dijkweg die sinds decennia Leidschendam verbindt met Stompwijk. De Stompwijkseweg kent twee problemen. De waterkerende functie en de technische staat van de damwand zijn slecht. Bovendien verkeert het wegdek in een slechte toestand door toename van het zware verkeer.
Uit de voortgangsrapportage van het college blijkt dat de kosten voor het goed aanpakken van de problemen van de Stompwijkseweg oplopen richting de 20 miljoen euro. Deze kosten moeten voor het overgrote deel worden betaald door Leidschendam Voorburg.
De VVD wil graag dat Stompwijk nu en in de toekomst goed bereikbaar is voor al het verkeer. Maar Baeten vraagt zich af of het geld voor het opknappen van de Stompwijkseweg niet beter besteed kan worden aan andere wegen in en rond Stompwijk; bestaande of nieuw aan te leggen wegen.
De liberalen willen daarom dat het college eerst onderzoekt hoe het verkeer Stompwijk het beste in en uit kan. Gezien het grote bedrag dat de VVD fractie bereid is om uit te geven voor een goede ontsluiting van Stompwijk, willen zij eerst een helder beeld hebben van alle mogelijkheden. In dit kader spelen ook de plannen voor de bouw van een nieuw glastuinbouwgebied en woningen in de Meeslouwerpolder een rol. Pas als alle alternatieven voorliggen, bepaalt de VVD met welke wegen Stompwijk en haar inwoners het meeste gediend zijn.