Boeren zoeken sponsors

Een personeelsuitje naar de boerderij. Een werksessie in de wei in plaats van een sessie op de hei. Het platteland heeft bedrijven veel te bieden. Boeren zijn op zoek naar samenwerking met het regionale bedrijfsleven op het gebied van natuur, landschap en recreatie. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een wandelpad door boerenland adopteren. Zij kunnen ook stroken gras adopteren die in de maaiperiode later worden gemaaid zodat er meer weidevogels in dit lange gras kunnen schuilen. De boeren, verenigd in de agrarische natuurvereniging Wijk & Wouden, zijn op zoek naar samenwerking met bedrijven voor een mooi en natuurlijk landschap. Door middel van een financiële bijdrage voor deze vluchtstroken wordt de mindere grasopbrengst gecompenseerd en de grutto vaart er wel bij! Een vogel als de Grutto kan eigenlijk niet zonder boeren. Die is geheel verbonden met het Nederlandse polderlandschap. Het gaat niet goed met de Grutto. Een van de dingen die boeren kunnen doen is het aanleggen van de zogenaamde vluchtstroken met hoger gras voor de vogels. Hier kunnen de gruttokuikens schuilen en meer voedsel vinden waardoor hun overlevingskans sterk verhoogt. De afwisseling tussen hoog en laag gras is ook landschappelijk veel aantrekkelijker.
Een mooie en groene woon en werkomgeving vindt bijna iedereen belangrijk. Steeds meer stedelingen zoeken de rust en de ruimte en ontdekken de weldadige invloed van een wandeling of fietstocht door de veenweidegebieden bij hen in de buurt. Ook hier spelen de boeren van het Land van Wijk en Wouden graag op in. Boeren gaan behalve melk en kaas dan ook ‘groene diensten’ leveren aan de maatschappij. Voorbeelden op het gebied van recreatie zijn struinpaden door boerenland, kanoroutes door sloten, een vogelkijkhut of een picknicktafel op een mooie plek. Andere groene diensten zijn activiteiten van de boeren die ten goede komen aan natuur, landschap en het behoud van lokale cultuurhistorie. Maar ook kunnen en willen zij bloemrijke slootkanten en fleurige erfbeplanting rond de boerderijen leveren.
Bedrijven die interesse hebben in samenwerking met de boeren kunnen bellen met Niek van der Hulst van de agrarische natuurvereniging Wijk & Wouden, 071 3415255, of schrijven naar info@mensenland.nl Eind maart worden sponsors uitgenodigd voor een exclusieve excursie naar de boerderij.

Extra informatie over de agrarische natuurvereniging Wijk & Wouden
Het Land van Wijk en Wouden is het meest westelijke stukje Groene Hart tussen Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Het typische Nederlandse weidelandschap wordt steeds schaarser. Boeren zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en dragen graag bij aan de instandhouding van het prachtige polderlandschap. Maar dat kunnen zij niet alleen, vandaar deze oproep tot samen werking en ondersteuning!
Veel boeren in het Land van Wijk en Wouden doen al jarenlang enthousiast mee met agrarisch natuurbeheer. Duizenden nesten worden beschermd en vele kilometers slootkant worden op een natuurvriendelijke manier beheerd. Daarmee geven zij invulling aan de doelstellingen van de vereniging zoals beschreven in de recent uitgegeven flyer “van het Land van Wijk & Wouden houden”
Op dit moment onderzoekt de vereniging wat zij nog meer kunnen doen om de relatie stad en platteland en tussen boeren en burger opnieuw vorm te geven.