Onderscheiding voor de brandweer

Onderscheidingen voor vrijwillige brandweermannen Schuijt en Van der Geest

Vrijdag 14 januari heeft burgemeester Van Haersma Buma aan twee vrijwillige brandweermannen uit Leidschendam Voorburg een onderscheiding uitgereikt aan Jacques van der Geest (oud plaatsgenoot)em Jan Schuijt.
Begin 2004 heeft Jacques van der Geest, in verband met Functioneel Leeftijd Ontslag, na ruim 26 jaar als vrijwilliger in de repressieve dienst, de brandweer Leidschendam Voorburg verlaten. Hij vervulde zijn brandweerfunctie met veel overgave, is een trouwe en voorbeeldige vrijwilliger. De burgemeester verleende, als blijk van grote waardering, vanwege Hare Majesteit de Koningin, aan Jacques van der Geest de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid, met jaarteken en de bijbehorende oorkonde. Met ingang van 1 januari 2005 heeft de heer Jan Schuijt, na ruim 28 jaar als lid van de vrijwillige brandweer, afscheid genomen.