Vrijwilligersbeleid bij Sportverenigingen

Vrijwilligersbeleid bij sportverenigingen

Op maandag 25 januari heeft sportwethouder Van der Brugge het startsein voor het project “Vrijwilligersbeleid bij sportverenigingen” gegeven. Bij wijze van proef krijgen de plaatselijke voetbalverenigingen hulp bij hun vrijwilligersbeleid. De proef is een samenwerking tussen de KNVB, de Sportraad Zuid Holland en de gemeente. De (kosteloze) hulp aan de verenigingen heeft als doel de sportverenigingen te stimuleren en te ondersteunen bij het opzetten van structureel vrijwilligersbeleid. Na de proef met de voetbalclubs komen de andere sportverenigingen aan bod.
Vrijwilligers worden steeds schaarser
NOC/NSF heeft vastgesteld dat steeds minder mensen in Nederland in staat zijn om vrijwilligerswerk te doen. De verzwaarde wet en regelgeving maakt het er ook niet makkelijker of aantrekkelijker op. Sportverenigingen zijn in grote mate afhankelijk van vrijwilligers, en NOC/NSF concludeert dan ook dat het fundament van de georganiseerde sport onder druk staat. Hoewel er nog geen signalen in die richting zijn binnengekomen van de sportverenigingen in Leidschendam Voorburg, wil de gemeente de sportclubs toch een impuls geven op het gebied van vrijwilligersbeleid.
“Vrijwilligersbeleid bij sportverenigingen”, waarom?
In samenwerking met de KNVB en de Sportraad Zuid Holland is het project “Vrijwilligersbeleid bij sportverenigingen” ontwikkeld. Wethouder Van der Brugge geeft uitleg: “Het project heeft als doel de sportverenigingen te stimuleren en te ondersteunen bij het opzetten van structureel vrijwilligersbeleid binnen de vereniging. Niet alleen het werven van vrijwilligers, maar vooral ook het begeleiden, motiveren en behouden van vrijwilligers zijn hierbij heel belangrijk. Uiteindelijk moet het allemaal leiden tot een organisatorische versterking van de verenigingen. Op die manier kan de kwaliteit van het sportaanbod en maatschappelijke taak van sportverenigingen in onze gemeente verder verbeteren.”
Voetbalclubs als “proefkonijn”
De zes voetbalverenigingen die Leidschendam Voorburg rijk is, hebben zich allemaal aangemeld voor het project. De clubs worden eerst afzonderlijk onderworpen aan een scan, om het bestaande vrijwilligersbeleid in kaart te brengen. Daarna volgen 4 bijeenkomsten op maat. Hier krijgen de clubs een structuur en werktuigen aangereikt om vrijwilligersbeleid in hun eigen vereniging te verankeren. De verenigingen moeten op hun beurt intern een werkgroep opzetten en een vrijwilligerscoördinator aanstellen. Als het project een succes blijkt, zijn na de voetbalclubs de andere sporten aan de beurt.