Deze komende week

Woensdag 2 februari, bekend als “Maria Lichtmis”. Dit is de 40e dag na kerstmis. Kerstmis is de geboortegedenkdag van Jezus en tevens al van oudsher de dag waarop onze verre voorvaderen de geboorte van het licht vierden. De zon begon haar licht weer langer te laten schijnen, het zonnelicht begon te lengen vandaar het woord lengte ofwel lente. In de bijbel is het getal 40 steeds het getal wat aangeeft; “vanaf nu kan het niet meer stuk”. Vandaar dat men op de 40e dag naar kerstmis de “Maria Licht Mis” vierde. Dan werden kaarsen geze gend en die nam men mee naar huis om ze aan te steken als het donker werd, zoals bij onweer of bij verdriet in de familie. Wij vieren dit gebruik op woensdagmorgen om 9 uur in de viering. Ieder is welkom en kan een kaars meenemen. Tot dan… Na de viering vieren wij het gebruik wat al van oudsher op 3 februari plaats vindt en wel de Blasiuszegen. Men had in de middeleeuwen een 14 tal noodheiligen. Voor de arme mensen van die dagen waren de artsen te duur en riep men bepaalde heiligen aan in bepaalde situaties. Bij de oude Germanen waren heiligen nog onbekend en daar gold; ”Voor elke kwaal is een kruid gewassen” Men kende de natuurkrachten van het open veld.Toen het Christendom kwam werd de uitspraak veranderd in; ”Voor elke kwaal is een Heilige aan te roepen”. Bekend zijn zeker nog de H. Antonius, die heeft nog geen eeuwige rust, hij moet alles nog opzoeken wat wij niet meer kunnen vinden. Ook is nog bekend de H.Blasius, hij moest behulpzaam zijn bij keelkwalen. Appolonia was tegen tand en kiespijn. Wij stellen ons woensdag onder de zegen van de H.Blasius. Dan staat het komende weekend in het teken van de carnaval en daar is Stompwijk tot in de verre omtrek om bekend. Zondag om 11 uur is de carnavalsmis, we rekenen op uw aanwezigheid om daarna nog 2 dagen feestelijk te vullen. Daarna gaan we de 40 dagen tijd in. Die tijd beginnen we op Aswoensdag om 9 uur in de viering van de zegening van de as, waarna we ons daarmee te tekenen. Voor wie om 9 uur niet kan, meld ik de andere vieringen en wel op Aswoensdag om half acht in de Dorpskerk te Zoeterwoude, om half elf in de Emmauskapel en om 7 uur ‘s avonds zijn we in de Christus Dienaar. Dus…..neem de kans om de 40 dagen tijd goed in te gaan en dat 40 dagen vol te houden om met Pasen als een Verrezen Mens uit alle eigenbelang en kleingeestigheid op te staan. Na de carnavalsmis is er de gelegenheid om de Zusters van St.Monica te helpen bij hun werk in “Meisjesstad”. Zij staan dan bij het verlaten van de carnavalsmis met hun loten bij de buitendeur. Elk lot kost € 1,00. Treffen zij het even dat het in Stompwijk carnaval is. Tot zover de berichten aan U voor de komende week. Tot ziens. B.v.d.Plas, pastoor.