ANWB

ANWB stemt in met bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005
Per brief heeft de ANWB deze week aan de gemeenteraad laten weten in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005. Het plan zoals het er nu ligt komt tegemoet aan de zienswijze die de ANWB in 2002 hebben geuit. Volgens de ANWB versterkt de voorgestelde inrichting de kwaliteit van het recreatiegebied. De ANWB laat bij monde van hoofddirecteur Guido van Woerkom weten dat wat hem betreft zo snel mogelijk de eerste schop de grond ingaat.Wethouder Houtzager laat weten verheugd te zijn dat een breed gedragen
platform als de ANWB zich nu ook achter de plannen heeft geschaard.