Boeteviering

We zijn op weg naar de Pasen en uit verleden tijden weten mensen nog verhalen te vertellen over de lange rijen bij de biechtstoelen voor de Paasbiecht. Nu zijn dat voor de meeste mensen van U herinneringen, maar het kan zeker heel goed zijn om op weg naar de Pasen een viering te hebben, die in het teken staat van bezinning en boete en vergeving. Op woensdag over een week, dus op 16 maart vervalt de viering van 9 uur en is er ‘s avonds een viering van bezinning en vergeving om 7 uur. Laten we hier alvast rekening me houden en die tijd vrij houden voor deze viering. Ook waar het gaat over fouten en tekorten mogen we best stil staan en vergeving vieren. Zullen we zeggen; tot dan en graag tot ziens. B.v.d.Plas, pastoor