Nieuws van het vrouwenfront

De eerste bijeenkomst van de vrouwenverenging kan bijgeschreven worden in de boeken, en het was leuk! Zet 35 vrouwen bij elkaar om een bloemstuk te maken en de sfeer is meteen oké. Jong en minder jong stonden gebroederlijk naast elkaar te werken. De reacties op het fenomeen vrouwenvereniging echter waren verdeeld: waar de één verwees naar een oubollig imago sprak de ander met warmte over onderlinge solidariteit.
Het getuigt van optimisme om in deze tijd, waarin individualisme hoogtij viert, een vereniging van de grond proberen te trekken. De initiatiefneemsters hebben echter uitgesproken ideeën over hoe een moderne vrouwenvereniging eruit moet zien.
‘De vrouwenvereniging die ons voor ogen staat, is een flexibele vereniging die inspeelt op de hedendaagse manier van leven. Zo’n vereniging heeft niets bingo achtigs. Wij willen een club die gelegenheid biedt tot meningsvorming op allerlei terreinen, maar waar ook ruimte is om over dingen te praten die je niet zo gemakkelijk in het gezelschap van mannen bespreekt.
We willen per jaar negen activiteiten organiseren en daarvoor sprekers uitnodigen gewoon hier uit Stompwijk, als het even kan. Of vanuit de leden. Er wonen hier genoeg mensen die over een bepaald onderwerp best het één en ander kunnen vertellen. We willen daarbij inspelen op de interesses van de vrouwen die hier wonen. En als de actualiteit het vereist, zullen we daar proberen op in te spelen. Hoe het ook zij, onze moderne Vrouwenvereniging wil de onderlinge betrokkenheid bevorderen.’ Aldus het bestuur.
Het programma voor het komende seizoen moet nog samengesteld worden, maar er werden die eerste avond al verschillende onderwerpen als mogelijke thema’s genoemd: het Stompwijkse bedrijfsleven, literatuur, vogelkenners, liefdadigheidsfondsen, tekstschrijvers, eetgedrag van kinderen, filosofie over levenskunst, noem maar op. Maar ook ontspannende zaken als yoga, bloemschikken en mandela tekenen kunnen in het programma opgenomen worden.
Wil de vrouwenvereniging een succes worden dan moet de structuur soepel zijn. Een zevenkoppig bestuur aan het hoofd en gehoorzame leden daaronder, dat is uit de tijd. In de moderne vrouwenvereniging is het niet noodzakelijkerwijs het bestuur dat alles bedenkt en organiseert. Leden zullen net zo goed ideeën willen aandragen of een bepaalde thema avond willen organiseren.
Het lidmaatschap kost € 25,00 per jaar. Er worden negen thema avonden per jaar georganiseerd, in de zomer ligt de vrouwenvereniging aan het strand.
En zonder dat ik het van plan was, werd ik enthousiast en lid.
Thea Ambagtsheer