College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg

Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg hebben dinsdag 29 maart 2005 o.a.de volgende besluiten genomen:
Werkbezoek uitgesteld
Het voor vandaag geplande werkbezoek van gedeputeerden Van der Sar en Van Nieuwenhoven is (wegens ziekte) uitgesteld tot eind april. De twee gedeputeerden zouden tijdens het bezoek aan de gemeente Leidschendam Voorburg en Voorschoten onder andere spreken over Stompwijk en de Duivenvoordecorridor en een rondrit maken door het gebied. Belangrijk onderwerp is de sanering van het glastuinbouwgebied rondom Stompwijk. Het college van Leidschendam Voorburg vindt het dan ook jammer dat het bestuurlijk overleg is uitgesteld. Zeker gezien de emoties die in Stompwijk leven omtrent de geplande woningbouw. Gedeputeerden hebben aangegeven eerst met het college van Leidschendam Voorburg te willen overleggen voordat zij met belangengroeperingen in overleg treden. Voor meer (pers)informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Saskia Brandt, telefoon 070 300 9596, mobiel 06 20006652, e mail s.brandt@leidschendam vorburg.nl.
Belangrijke punten van de conformlijst
Op de conformlijst van het college van burgemeester en wethouders staan wekelijks diverse zaken die geen plenaire bespreking in het voltallige college vergen. Een wethouder bereidt een besluit voor en informeert de overige leden van het college via de conformlijst. Door instemming met de conformlijst wordt het besluit vervolgens door het college bekrachtigd. De stukken van de conformlijst zijn openbaar. Meer informatie over de stukken is ook te verkrijgen via Team Communicatie.