Florence thuiszorg opnieuw beoordeeld

Een jaar na de certificering zijn de consultatiebureaus, de thuiszorgteams, de uitleen van verpleegartikelen, de dagverzorging en de diëtisten van Florence opnieuw beoordeeld of ze nog altijd voldoen aan de HKZ kwaliteitseisen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit is een stevig pakket van kwaliteitseisen dat is geformuleerd door de koepelorganisaties in overleg met cliënten, overheid en financiers. In 2004 is Florence als eerste in de regio beoordeeld en gecertificeerd door het certificeringbureau DNV. Jaarlijks komt de certificeerder terug en onderzoekt of de kwaliteit nog in overeenstemming is met de gestelde eisen. Half mei was het weer zover. Uit het onderzoek blijkt dat Florence nog voldoet aan de gestelde eisen. De zorg is aantoonbaar goed geregeld en wordt controleerbaar vastgelegd. Het certificaat laat zien dat Florence verantwoorde zorg levert en waar mogelijk werkt aan verbetering.