19e WIELERTIJDRIT VAN DE “IJSCLUB NUT & VERMAAK

OM HET KAMPIOENSCHAP VAN STOMPWIJK
Dit kampioenschap heeft een speciaal tintje omdat dan tevens het onderdeel fietsen van de vierkamp van de 112½ jaar jonge IJsclub wordt geïntegreerd. Op vrijdagavond 17 juni 2005 wordt de 19e individuele tijdrit om het kampioenschap van Stompwijk verreden. Tevens worden de deelnemers van de vierkamp voor het onderdeel fietsen geïntegreerd in de startlijsten. De deelnemers van de vierkamp hoeven zich niet in te schrijven. Deze hebben bij inschrijving van de vierkamp al kenbaar gemaakt of ze deelnemen aan het onderdeel fietsen. Dit geldt ook voor deelnemers, die een team hebben aangemeld. Wie kunnen er inschrijven?
1. leden van IJsclub Nut en Vermaak
2. Inwoners van Stompwijk
3. Inwoners van Zoeterwoude
4. Leden van Toerclub TC Stompwijk
De indeling van de categorieën zijn iets aangepast en niet volgens leeftijden van de KNSB, maar volgens indeling van de vierkamp als volgt: Jongens/Meisjes 10 11 en 12 jaar, Jongens/Meisjes 13 en 14 jaar, Dames/Heren 15 t/m 39 jaar en Dames/Heren 40 jaar en ouder. Het parcours is evenals vorig jaar rondom de Vogelplas. De afstand voor de junioren bedraagt ± 7,3 km (een ronde) en de voor de overige deelnemers ± 15 km (2 ronden). De start is nabij de A4 aan het Duinwaterpad bij de Kniplaan. Inschrijven is uitsluitend mogelijk door inleveren van een inschrijfformulier dat volgende week in dit blad wordt opgenomen.. Dit formulier uiterlijk 11 juni 20.00 uur aanleveren bij Aad de Haas, Waterviolier 60, in een gesloten envelop voorzien van € 3,50. Het organisatie comité