RMO Haalanden zoekt……

RMO Haaglanden zoekt (oud )mantelzorgers voor lokaal platform
Het langdurig zorgen voor een dierbare, ‘mantelzorgen’, levert veel voldoening en waardering op. Helaas zijn er ook minder leuke kanten. Mantelzorgers staan soms voor bijna onmogelijke keuzes, bijvoorbeeld omdat de zorg niet meer met werk of studie te combineren valt. Of omdat het lichamelijk niet meer op te brengen is om voor een ander te zorgen en er financieel nauwelijks ruimte is om een beroep te doen op beroepskrachten. Stichting Regionale Mantelzorg Organisatie (RMO) Haaglanden is op zoek naar (oud )mantelzorgers die deze problematiek in hun eigen gemeente onder de aandacht willen brengen en mee willen werken aan oplossingen.

Tijd vrij durven maken..
De RMO Haaglanden is een regionale organisatie die behalve in de gemeente Leidschendam Voorburg ook in de gemeenten Zoetermeer, Wassenaar, Rijswijk, en Voorschoten lokale platforms heeft. De leden hebben allemaal ervaring met mantelzorg. Samen maken ze zich sterk om de positie van mantelzorgers te verbeteren en onder de aandacht te brengen. ‘Dit werk is zo belangrijk dat ik er tijd voor vrijmaak en dat ook durf te doen’ aldus één van de platformleden. ‘Dan blijven er in huis maar wat klusjes liggen. Onze positie en die van de mantel zorgers in de toekomst moet verbeteren, we mogen niet gezien worden als een soort van machine die altijd klaar staat’. De leden van de platforms onderhouden contacten met politici, beleidsmedewerkers, zorg en welzijnsorganisaties etc. Uiteraard overleggen zij ook met elkaar, daarnaast wonen zij namens de RMO diverse bijeenkomsten (congressen, vergaderingen etc.) bij. Deze activiteiten vragen een tijdsbesteding van ongeveer twee uur per week.

Informatie
Bent u (oud )mantelzorger en wilt u zich inzetten voor de mantelzorgers in uw gemeente? Neemt u dan contact op met Trude Waasdorp, bestuurssecretaris, tel. 070 3904450 of Ineke Thoral, voorzitter, T 070 3945735. Uiteraard kunt u bij hen ook terecht voor meer informatie. Raadpleeg ook de website www.mantelzorghaaglanden.nl