35 jaar Dorpsketting

Afgelopen zondag stonden de deuren van de pastorie open in verband met ons jubileum en wat zijn we verwend met felicitaties, mooie woorden, cadeaus en aandacht. Ik citeer er een paar:
‘…35 jaar een blad waar elke week door een ieder naar uitgekeken wordt en van A tot Z gelezen wordt. Ga zo door.’ ,aldus Jeugdwerk.
Of ‘Hulde aan het hele team dat dit elke week weer verzorgt, een bijzondere prestatie in een klein dorp.’, Wim en Betty van Rijn.
‘Geweldig op naar de 40’ Familie en autobedrijf Luiten. ‘Absoluut een bijzondere prestatie. De Dorpsketting is niet meer weg te denken uit Stompwijk, laat dat uw motivatie zijn voor de toekomst.’ Bep en Jan Luiten.
‘Wat een werk en wat een prachtige dorpsketting, wat een idee om iedereen in het zonnetje te zetten. Het ziet er geweldig uit. Jullie blad is echt de spil van het dorp.’ Coby Zuidgeest
Wat te denken van onderstaande lieve woorden.

Beste mensen van de Dorpsketting,
Heel graag willen wij jullie, en vooral Petra, bedanken voor het mooie stuk over Bep dat vorige week in de Dorpsketting stond. Wij zullen haar nooit vergeten, maar het is prettig te weten dat zij ook bij anderen op een warm plekje in het hart zit. Bovendien willen we jullie complimenten geven voor de uitgave van het jubileumnummer dat er prachtig uitzag. En natuurlijk willen wij jullie van harte feliciteren met jullie jubileum. Wij weten van dichtbij wat een werk jullie aan de Dorpsketting hebben. Stompwijk mag in z n handjes knijpen met zo n actieve groep vrijwilligers!
Groeten van Leo, Peter, Paul en José van Santen

Alle leden van de hele redactie hebben afgelopen week diverse complimenten in ontvangst mogen nemen. En dat doet ons natuurlijk goed. Het doet ons ook goed dat er zoveel mensen belangstelling hebben. We hebben onze redactieruimte flink opgepoetst, gestoft en gesopt. De grote vergaderzaal was ingericht als archief en er is vooral belangstelling naar het allereerste nummer. Kleurige foto’s van onze medewerksters sierden de ruimte, zwart/wit foto’s zijn de stille getuigen van het verleden. Geert Welp heeft eindelijk na jaren afstand gedaan van zijn goed bewaarde typemachine, zelfs met stencils. De gezonden brieven aan de verenigingen zijn bewaard gebleven, zo ook de enthousiaste reactie van pastoor Paap op het genomen initiatief. De pastoor was middels zijn schilderij op de tentoonstelling aanwezig en we hebben zijn brief hieronder bevestigd.

De gemeente werd vertegenwoordigd door wethouder Beimers, tevens voorzitter van de Dorpsraad en vanuit die hoedanigheid heeft hij de volgende woorden gesproken. ‘De positie van Stompwijk binnen onze gemeente is een bijzondere, zo ook die van de Dorpsketting. In haar 35 jarig bestaan heeft de Dorpsketting een niet meer weg te denken positie ingenomen in de gemeente en met name ook in de kern Stompwijk. Een zeer hechte kern waar sociale banden binnen het gezin de school, kerk, vereniging en de buurt een belangrijke rol spelen. Die sociale cohesie komt ook duidelijk naar voren tijdens de vergaderingen van de Dorpsraad. Soms zijn daarbij wel 40 toehoorders aanwezig… Het is mijn overtuiging dat de Dorpsketting hier in belangrijke mate aan heeft bijgedragen, immers Stompwijk is zoals gezegd een karakteristieke kern met een eigen Dorpshuis. Een eigen medium dat op doeltreffende manier het nieuws in het algemeen maar ook het zeer plaatselijke nieuws uit eigen kern bevat. Feitelijk is de Dorpsketting een moderne variant op de vroegere dorpsomroeper. Eigenlijk nog meer,want buiten het feit dat de redactie van het blad, die trouwens volledig bemand wordt door vrijwilligers, wekelijks het blad inhoud geeft, biedt het ook ruimte voor het inzenden van berichten en verslagen van de bewoners zelf. Met recht een blad voor en door inwoners en al 35 jaar onmisbaar is.’

Alle medewerkers van de Dorpsketting werden verwend met de mooie kleurenfoto en een muizenmat waar het logo van de Dorpsketting en hun foto op stond. Kristel van der Salm heeft voor dit speciale cadeau gezorgd. Jan Kappetein en Nel Janson van Cassel kregen beiden een oorkonde, zij zijn al 32 jaar de trouwste lopers. De oorkonde ging vergezeld met een dikke bos bloemen. Een schat van een vrouw uit Den Haag, dacht dat de kerk open huis hield en drukte mij € 200 in de hand voor dit prachtige gebouw, waar ze heel af en toe de stilte zoekt.
Tot slot had Angelie voor alle medewerkers een heerlijk Thais buffet verzorgd.
Kortom wij zijn gewoon verschrikkelijk verwend en ik voelde me helemaal het feestvarken. Vanochtend werden we nog verrast met een gigantische taart en nu zitten we aan een van de vele flessen wijn.
Het gigantisch mooie bloemstuk van de schoorsteen hebben we het vanavond gezamenlijk naar het graf van Ans gebracht.

Petra