parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Bij geen gehoor tel 071 5804342
Openingstijden parochiesecretariaat
E mail adres: sint laurentius@hotmail.com
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur
Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl
PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Dinsdag 11 oktober 19.00 uur avond wake voor Marga Overdevest
Woensdag 12 oktober 10.30 uur Eucharistieviering met uitvaart van Marga Overdevest – v d Lubbe,
voorganger Pastoor v d Plas
Donderdag 13 oktober 19.00 uur Rozenkrans gebed, voorganger Jan v Rijn
20.00 uur Vergadering Liturgisch beraad
Zaterdag 15 oktober 19.00 uur geen viering
Zondag 16 oktober 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. herenkoor voorganger pastoor v.d. Plas

Overleden: Margretha Jacoba Helena Maria Overdevest – v d Lubbe in de leeftijd van 57 jaar

Gebedsintenties
Zondag 16 oktober 11.00 uur, Overleden armen en weldoeners van de parochie
overleden ouders Vreeswijk – v Leeuwen, Martinus Verhagen, Louis Luiten, Corrie Luiten – Groenewegen, vader Zuidgeest, Nel Zuidgeest – v Uffelen, Cisca v.d. Helm – Mensen jaargetijde, Jan en Theo Wortman, Corrie Luiten – Waaijer, Jeanne de Groot – Pannebakker, Sanne Switsar, Sjaan v Es – v Santen, Cor Zonderop – Verhagen, Theo v d Meer, Arie Kees en Marie Olsthoorn, Theo Lexmond, Wim v d Helm, Gerard van Steekelenburg, Corrie Verhagen, Ans Luiten, Wilma v d Horst – de Koning, Kees v Santen, Joop v Geijlswijk Jr, Martien v Leeuwen , Leen v Bohemen, Henk Verhagen, Elisabeth v Veen –
Bentvelzen

Zaterdag 15 oktober Zondag 16 oktober
Lector geen Paula v Haaster
communie uitdeelhulp: geen Nel Klijn
koster: John Olijhoek John Olijhoek

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE

Zaterdag 15 oktober St Jan 19.00 uur gezongen viering
Zondag 16 oktober Christus Dienaar 09.30 uur Hoogmis Kinderkerk
Emmaus kapel 09.30 uur gezongen viering

Mededeling : de kerkschoonmaak die woensdag 12 oktober zou plaats vinden is een week opgeschoven naar woensdag 19 oktober