OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND

Donderdag j.l. hebben we voor de eerste keer in deze maand het rozenkransgebed gebeden. Heel fijn dat u met zovelen aanwezig was. Donderdag a.s. om 19.00 uur komen we weer bij elkaar in de kerk. Hopelijk bent u dan ook weer aanwezig.
Het mag toch niet teveel moeite zijn om een half uurtje bij elkaar te zijn om ons te bezinnen en om Maria`s hulp en steun te vragen. Kom dus donderdagavond weer. U bent van harte welkom.
Jan van Rijn