Peuterspeelzaal “Peuterparadijs”

De afgelopen jaren bezochten slechts 14 kinderen gedurende 4 dagen de peuterspeelzaal “Het Peuter Paradijs”.Veel kinderen stonden op de wachtlijst en kwamen soms helemaal niet aan de beurt om de peuterspeelzaal te bezoeken. De gemeente heeft zijn beleid ten aanzien van VVE (Voor – en vroegschoolse ) peuterspeelzalen gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk om per week meer kinderen op te vangen in de peuterspeelzaal “Het Peuterparadijs”.

De prijs voor een ochtend peuterspeelzaal zal per kind gaan verschillen. Deels gaat dit afhangen van het inkomen van de ouders, maar er kan ook een indicatie zijn die bepaald gaat worden door het consultatiebureau voor kinderen die b.v. een taalontwikkelingsachterstand hebben. Informatie over de prijzen en plaatsing op de dagen die u wenst, kunt u opvragen bij Stichting Kinderopvang Zoeterwoude op telefoonnummer (071)5808010.

In het najaar wordt in samenwerking met de gemeente onderzocht of het mogelijk is om de peuterspeelzaal per 1 januari 2011 te gaan combineren met halve dagopvang. Op deze manier wordt de eerste aanzet gemaakt naar het ontwikkelen van een kinderdagverblijf in Stompwijk. In het ontwerp van het Kulturhus is er rekening gehouden met een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijfgroep. In aanloop hier naar wil Stichting Kinderopvang Zoeterwoude een start gaan maken met het uitbreiden van de kinderopvangmogelijkheden in Stompwijk.