Openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk

Volgende week donderdag 1 juli (20.00 uur in het Dorpshuis) is er weer een openbare bijeenkomst van de Adviesraad. Tijdens deze vergadering zal er in ieder geval aandacht worden besteed aan de diverse projecten uit de Gebiedsvisie, zoals de Verbindingsweg 1e fase, het kulturhus, het recreatief knooppunt en het saneren van verspreid liggend glas.

Aad Janson, Secretaris Adviesraad Stompwijk