Rondje Stompwijk

Na het succes van vorig jaar opnieuw voor de tweede maal deze activiteit in Stompwijk.

Datum: zaterdag 21 augustus
Waar: Op 3 verschillende locaties in Stompwijk te weten het dorpshuis, cafe de Gouden Leeuw en de ruimte bij ons Stompwijks lid Bea v Bemmelen.

Organisatie: Bridgeclub Veur ´82 te Leidschendam
In dit stukje voor de Dorpsketting wordt iedere bridgeliefhebber in het bijzonder uit Stompwijk uitgenodigd voor deelname. Via onze leden uit Stompwijk weten wij dat in het Dorphuis ook een aantal liefhebbers zit die de kunst van het bridgen wordt bijgebracht.

Omdat wij deze activiteit zien als sociale activiteit dus het meedoen belangrijker is dan de te behalen prijzen is deze middag een uitstekende gelegenheid om op een andere manier van het spel te genieten. De spelen worden als een soort kroegenbridge gespeeld op meerdere locaties.

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon te voldoen bij het ophalen van het loopbriefje in het dorpshuis. Hiervoor krijgt u koffie, een broodje en een consumptie aangeboden.

Aanmelden per paar bij voorkeur via mail cor.van.boheemen@casema.nl of telefonisch via 070-3278640 of schriftelijk t.n.v. C J van Boheemen ’t Hert 19, 2266 NB Leidschendam. Na de aanmelding per Mail ontvangt u een bevestiging. Wanneer u geen partner heeft voor deze middag maar toch mee wilt spelen zullen wij kijken of we kunnen bemiddelen om te komen tot een paar. U wordt van ons voorstel ruim voor 21 augustus op de hoogte gebracht. Loopbriefjes en consumptiebonnen ophalen vanaf half 1 tot uiterlijk kwart over 1 in het Dorpshuis tegenover de kerk waar in ruime mate parkeergelegenheid aanwezig is. Start bridgedrive om half 2 dus kom op tijd. We rekenen rond 18.00 uur aan de prijsuitreiking toe te zijn in het dorpshuis.

Het gaat deze middag om een sociale activiteit waarbij het samen zijn en de gezelligheid voorop staan dus worden de beschikbare prijzen bescheiden gehouden.

Barbecue:
Voor de mensen die dit leuk vinden is er de gelegenheid om deel te nemen aan een barbecue in cafe de Gouden Leeuw. De aanvang hiervan is rond half 7 dus direct na het kaarten. Voor 17,50 Euro per persoon (de kosten welke door de eigenaar ook aan ons per persoon in rekening worden gebracht) zal er een voortreffelijke maaltijd geserveerd worden. De hierbij gebruikte drankjes zitten niet in dit bedrag in dienen dus apart contant afgerekend te worden. Ook mensen (bijvoorbeeld de echtgenoot ) die niet mee doen met het bridgen kunnen hier voor inschrijven.

Inschrijven door uiterlijk 14 augustus 17,50 Euro per persoon over te maken op rekening 5285989 t.n.v. Bridgeclub VEUR ‘82 onder vermelding van Barbecue en de naam of namen van de deelnemers waarvoor betaald wordt. Aanmeldingen die na 14 augustus binnen komen worden niet meer gehonoreerd in verband met het inkopen van de benodigde spijzen.

Dit betekend dus dat inschrijving voor het kaarten niet automatisch betekend dat u zich ook ingeschreven heeft voor het eten en wanneer u betaald heeft voor het eten nog niet ingeschreven bent voor het kaarten. Het zijn dus 2 aparte inschrijvingen

Tot slot:
Zijn er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen dan kan dat via de mail of telefoon.
Wij hopen op een geslaagde dag waarbij wij een groot aantal mensen uit Stompwijk en omgeving samen met onze leden er een mooi Stompwijks evenement van mogen maken.
Voor de liefhebbers tot ziens op 21 augustus in het Dorpshuis.

Bestuur en evenementencommissie van bridgeclub VEUR ’82 Leidschendam