Kerk clustervorming

Informatie over clustervorming tbv alle parochianen van de H.Laurentius

Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat parochies binnen een cluster samen één pastoraal team delen. In onze regio zullen 9 parochies uit Leiden e.o. gaan samenwerken in cluster 6: Leiden e.o. dit zijn: St. Petrus O.L.V. Hemelvaart – H. Joseph H. Lodewijk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Merenwijk Lam Gods De Goede Herder (Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk) St. Jans Onthoofding (Zoeterwoude-Dorp) H. Laurentius (Stompwijk) Het initiatief om een cluster te gaan vormen ligt bij het bisdom Rotterdam. Een belangrijke reden voor het bisdom om te gaan clusteren is het gebrek aan pastorale beroepskrachten. Rond 2015 zullen er in het hele bisdom ongeveer 50 priesters zijn die voor de parochies kunnen werken. Er zijn momenteel ca. 140 parochies in ons bisdom. Daarmee is direct duidelijk dat niet iedere parochie nog over een eigen priester zal kunnen beschikken. Gelukkig zijn nog wel pastoraal werkers die ingezet kunnen worden, maar ook dit zijn er rond 2015 niet meer dan ongeveer 50.

Daarnaast worden ook onze parochies kleiner: het aantal parochianen en vrijwilligers neemt af en mede daardoor onze inkomsten. Hierdoor wordt het steeds moeilijker alle werkzaamheden, die zo essentieel zijn voor onze gemeenschappen, ten uitvoer te brengen. Clustervorming van de parochies heeft daarom als doel er voor te zorgen dat, nu en in de toekomst, al onze gemeenschappen aan hun belangrijke taken: dienen, leren, vieren en gemeenschapsopbouw, toe kunnen blijven komen.

Is het clusterproces alleen maar een “noodzakelijk kwaad”?

Niet als het aan de begeleidingsgroep ligt die zich intensief inzet voor de clustervorming van Leiden e.o. De eerder genoemde parochies vormen elk voor zich hechte gemeenschappen, die allemaal veel te bieden hebben. Ook hebben de parochies ieder hun eigen zaken waarin ze zich op een positieve manier van andere parochies onderscheiden. Als het clusterproces er toe leidt dat onze parochies in staat zijn elkaar op die sterke punten te inspireren, dan heeft de clustervorming de parochies veel te bieden. De samenwerking heeft daarom als belangrijk doel dat de plaatselijke gemeenschappen er sterker door zullen worden. Uitgangspunten van het bisdom Door het bisdom is een aantal zaken rondom de clustervorming voor de parochies in Leiden e.o. vastgelegd: Er komt één cluster, dat gevormd wordt uit de 9 bestaande parochies. Uiterlijk per 1 september 2011 zullen ze fuseren tot één parochie met één kerkbestuur Voor dit gehele cluster komt uiteindelijk één pastoraal team te werken

Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming? De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in onze eigen gemeenschap. U wordt niet verplicht om opeens naar een andere kerk te gaan of, als u vrijwilliger bent, uw werk binnen een andere parochie uit te gaan voeren. Uw kerkbijdrage wordt besteed aan zaken die van belang zijn voor de katholieke gemeenschap in het algemeen en onze eigen gemeenschap in het bijzonder. We doen er alles aan om de gemeenschap die we nu hebben eerder te versterken dan op te laten gaan in een groot geheel, waar u zich niet meer in thuis voelt.

Wat gaat er WEL veranderen? Geen van de parochies binnen dit cluster heeft straks nog een ‘eigen’ pastoor. We gaan op zoek naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen, daar waar dat zin heeft. Op welke gebieden dat zal zijn weten we nu nog niet precies. We zijn nu gestart met een aantal projecten om te kijken op welke wijze we elkaar het beste aan kunnen vullen en zo veel mogelijk kracht kunnen halen uit ons cluster.

“Hoor”avond op dinsdagavond 21 september 2010 We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de clustervorming. Eén van de vaste onderdelen van een clustervorming is een avond waarin de parochianen “gehoord” worden. U krijgt dan meer informatie over de weg die we het komende jaar zullen gaan en over alle werkzaamheden die daarbij horen. Uiteraard is er dan ook gelegenheid om uw ideeën en visies rond het cluster te geven en zo een steentje bij te dragen aan de clustervorming. Bernadet Albers, onze cluster begeleidster vanuit het bisdom Rotterdam, zal deze avond ook aanwezig zijn. Deze eerste informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 21 september 2010 in Het Dorpshuis, aanvang: 20.00 uur. Het kerkbestuur nodigt u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Er moet nog erg veel gebeuren voor 1 september 2011. Zoals wij hierboven al vermeld hebben willen we zoveel mogelijk de eigenheid van de diverse parochies intact houden. Dat kan en mag niet zonder uw inbreng. We hopen u daarom op de informatieavond te ontmoeten!

Met vriendelijke groet, Parochiebestuur H.Laurentius