GroenLinks

Sociaal en Groen

GroenLinks gaat mensen met een maatschappelijke achterstand helpen hun positie te verbeteren. GroenLinks zal het mooie bewaren, maar ongezonde, onveilige, milieubedreigende situaties aanpakken. In overleg met maatschappelijke organisaties  in onze gemeente heeft het bestuur en de Gemeenteraadsfractie van Groenlinks  een keuze gemaakt om tot betere bezuinigingsvoorstellen te komen. Daarnaast vindt de fractie het van groot belang dat reserves  die opgebouwd zijn voor “zware” tijden, nu ook daadwerkelijk  gebruikt gaan worden om de gemeente sociaal én financieel gezond te houden. De belangrijkste maatregelen waar GroenLinks voor kiest:

Maak meer werk van energiebeperkende maatregelen bij alle overheidsgebouwen. dat scheelt enorm in de portemonnee, en is ook nog eens beter voor het milieu. Hetzelfde  geldt voor watergebruik en het terugdringen van de afvalberg. Stop met de inhuur van externen. Zorg daarnaast dat de ambtelijke organisatie efficiënt werkt en dat plannen goed voorbereid worden, Zodat onnodig lange procedures worden voorkomen. Goed management voorkomt dubbel werk. Zorg dat de centrale huisvesting, in bestaande panden wordt gerealiseerd. Trek het OZB op naar een gemiddeld niveau van de ons omringende gemeentes. Door het progressief karakter van de OZB dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Ouderenzorg voor de werkelijk ouderen, te beginnen vanaf de leeftijd van 65 jaar en niet, zoals nu vaak van af 55 jaar. Benader jonge senioren, die niet meer participeren in het arbeidsproces voor vrijwilligerswerk Kies voor  re-integratie (terug) in eigen beheer van de gemeente,  Neem afscheid van particuliere bureaus.  Beoordeel en begeleidt alleen mensen die daar echt baat bij hebben.  Nodig burgers uit voor een debat voor het inbrengen van alternatieven. Er is veel kennis en wijsheid onder de burgers, maak daar gebruik van !

Inwoners van onze gemeente die reeds ideeën hebben over alternatieven voor het voorgestane gemeentebeleid nodigen wij van harte uit deze aan ons kenbaar te maken:

Uw reactie zien wij graag: MCJ.Cornelissens@leidschendamvoorburg.nl