parochieberichten

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie.

 i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Dopen: zondag 21 november om 12.30 uur worden tijdens de doopviering de volgende kinderen gedoopt: Merle van Rijn, Robin Hendriks en Melanie Oudshoorn.

Overleden: woensdag 10 november Mevrouw Will van den Brink – Luiten in de leeftijd van 79 jaar.

Zaterdag 20 nov. 19.00 uur geen viering

Zondag 21 nov. 11.00 uur gezinsviering met samenzang Voorganger pastor M. Hoogervorst

                       12.30 uur doopviering, voorganger pastor M Hoogervorst. Na de viering koffie drinken in het dorpshuis.

Devotiekaarsen voorop het kerkhof of thuis, zijn te koop bij het secretariaat, kosten € 2,-.

 Misintenties Zaterdag 20 november. 19.00 uur geen viering

Zondag 21 november 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie,  Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch v Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Piet Roeling, overleden ouders Turkenburg -v. d. Kroft, Carla Noordermeer – Steenland, Cor Janson, overleden ouders v. Santen – Overdevest, Nico v. Boheemen, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Kees Luk, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Riet Vurens .de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen en Wil v.d. Brink – Luiten.