Parochieberichten

Geboren: 13 november, Laurens Jay, zoon van Jeroen en Ellen van der Geest, broertje van Quinty & Jochem, namens de parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd.

 Vieringen in het Dorpshuis en de Sporthal van de RK. H. Laurentius Parochie

Vieringen in Sporthal Meerhorst

Vrijdag 24 dec. 19.00 uur Kerst gezinsviering  met het kinderkoor

21.30 uur Kerstviering met het EMS koor

Voorganger voor beide vieringen Em. Pastoor H. v.d. Plas    

Zaterdag 25 dec. 11.00 uur 1e kerstdag Eucharistieviering met het parochiekoor

Voorganger pastoor J.v d. Bie

Vieringen in het Dorpshuis

Zondag 26 dec. 11.00 uur 2e Kerstdag,  Feest van de H. Familie, Kindje wiegen in het

Dorpshuis, gezinsviering met samenzang en koekdelen.    

Voorganger Mw. Louise Hoogeboom

vrijdag 31 dec. 19.00 uur Oudjaarviering vervalt.

Zaterdag 01 jan. 11.00 uur Geen viering

Zondag 02 jan. 11.00 uur Nieuwjaarsviering met parochiekoor,

voorganger Em. Pastoor H. v.d. Plas

   Na de viering Nieuwjaarsreceptie

Misintenties

Vrijdag 24 december 19.00 uur, voor de overleden weldoeners van de parochie, Piet Roeling, Nico v. Boheemen, Kees Droog, Arie, Marie en Kees Olsthoorn, Jos Janson, overleden ouders en kinderen  fam. v. Bemmelen – Turnhout, Leo Luiten, Gerard v. Rijn, Arie en Rika v Santen – Verhagen, Magda v Santen – v. Paassen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten – v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Annie v d Burg – v. Veen, Martin v. Leeuwen, Gerard Lelieveld.

Vrijdag 24 december. 21.30 uur, voor de overleden weldoeners van de parochie, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch – v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Jan Hubert Frauwenfelder, Piet Roeling, Bert de Jong, Lena de Jong – Geest, Douwe de Winter, overleden ouders v. Santen – Tabben, Jaap en Sjaan v. Es – v. Santen, Aad, Nel en Sjaak Oliehoek, Hans de Winter, Kees Luk, Elisabeth Marie Lelieveld – v. Veen, Thea v Wijk – v. Leeuwen, Cors Oudshoorn, Willem Zandbergen, overleden ouders Onderwater – v.d. Ploeg, Hubertus Onderwater, overleden ouders Berg – Hoogeveen, Kees Overdevest, Jan Ammerlaan, Riet Knijnenburg – v. Vliet, fam. Knijnenburg – v.d. Lubbe, fam. Oudijk, fam. v. Velzen – Snoeker, Jannie Suijten – v. Leeuwen.

Zaterdag 25 december 11.00 uur 1e Kerstdag voor de overleden weldoeners van de parochie, Riet Vurens – de Kruiff Jaargetijde, To v d Bos – de Vrede, Martien v.d. Bos, Piet Roeling, overleden ouders Turkenburg – v.d. Kroft, Douwe de Winter, Carla Noordermeer – Steenland, Niek v. Santen, Corrie v.d. Zijden – v Leeuwen, Nelly v.d. Helm – Havik, Wim v.d. Helm, overleden familieleden Schuyt – Hagen, Arie Kerkvliet, overleden ouders v. Os – Verbeek, Ad Overdevest, Kees en Koos de Groot, Fam. Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Gé Hoogervorst, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, overleden ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, Magda v Santen – v. Paassen, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Kees v. Dijk, Thea v. Leeuwen – Kuipers, Piet v.d. Arend, Jannie Suijten v. Leeuwen,  An Koeleman – v. Veen, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen – Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten, Eric van Beek.

Zondag 26 december, 11.00 uur voor de overleden  armen en weldoeners van de parochie,  voor de ouders en hun kinderen, dat zij samen als gezin in harmonie en liefde mogen opgroeien.

Zondag 2 januari, 11.00 uur voor de overleden weldoeners van de parochie. Arie, Marie en Kees Olsthoorn, Kees Overdevest, Cor Janson, voor overleden broers en zus, Kees Luk, Jan v.d. Krogt, overleden ouders v. Boheemen v.d. Krogt, Magda v. Santen v. Paassen, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Kees v. Dijk, Thea v Leeuwen – Kuipers,  Piet v d Arend, Jan Koevoet, Adrianus en Wilhelmina v Wijk – Ham, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen – Koot, Jannie Suijten v. Leeuwen,  Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg –v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten,  Eric v. Beek.      

kerkhulpen                           Kosters                Lectoren     Misdienaars

vrijdag    24 dec.    19.00 u FVS+AH+TVS+JO    geen          Dennis Luk/Luca v. Santen

                21.30 u    FVS+AH+TVS+JO                geen           Josine en Simon v. Es

Zaterdag 25 dec.   11.00 u    AH+TVS+JO          Jan Havik    Thijs en Sjoerd v. Bemmelen

Zondag    26 dec.   11.00 u    AH                       geen           geen

Zaterdag   01 jan.   11.00 u    geen                   geen          geen

Zondag     02 jan.   11.00 u    TVS                Cees Bergen    Dennis Luk / Luca v. Santen

Het secretariaat is maandag 27 december gesloten.

De medewerkers van het secretariaat danken iedereen die een prachtige nieuwjaarskaart met goede wensen heeft gestuurd. Het doet ons goed dat wij voor een groot aantal parochianen bekend zijn en gewaardeerd worden.

Wij wensen u met uw naasten en familie, een Zalig Kerstfeest toe met alle goeds voor het jaar 2011. Wij hopen u ook dit jaar weer te ontmoeten via de telefoon of persoonlijk op het  secretariaat en met de vieringen

Een kind is ons geboren!Op kerstavond, 24 december, is om 19.00 uur de gezinsviering in de sporthal. Natuurlijk gaan we een mooi kerstverhaal vertellen en uitbeelden. In deze viering zingt ons kinderkoor “De Regenboog”. Zij hebben al wekenlang hard geoefend op de mooiste kerstliedjes. Kom dus allemaal kijken, luisteren en meezingen! Werkgroep gezinsviering Kids van kinderkoor “De Regenboog” opgelet:Vandaag, 21 december is de laatste repetitie voor de kerst op de gewone tijd dus van 15.30 tot 16.30 uur. We oefenen met het boekje dus je map hoeft niet mee. Willen jullie op kerstavond, 24 december, om 17.30 uur in de sporthal aanwezig zijn zodat we nog lekker kunnen inzingen. Voor de viering begint eten we nog een broodje.  Eigentijdse Kerstnachtviering

Omdat we dit jaar nog niet in de kerk terecht kunnen nodigen wij u uit kerstavond 24 december naar de sporthal te komen. Daar zal het E.M.S.koor de viering opluisteren waarvan het thema is: Wij roepen om licht. Pastoor v.d. Plas is de voorganger.

Aanvang van de viering is 21.30 uur maar om 21.10 uur beginnen we met kerstliedjes zingen.Bestuur E.M.S.koorKindje Wiegen 2e kerstdag:  Dorpshuis: 11.00 uurHet verhaal van ‘Witte’.Het spierwitte schaapje van Natan trekt alle aandacht in Betlehem. Maar Natan zorgt ervoor dat niemand de prachtige wol van Witte te pakken krijgt. Hij leert zelf breien. Dan komt er een koude winternacht, waarin zijn cadeau een goede bestemming krijgt. Ben je  nieuwsgierig geworden naar het verhaal van ‘Witte’? Kom dan luisteren met oma, opa, pappa en mamma, en neem ook je broertje, en zusje mee!Iedereen is welkom!We gaan het verhaal vertellen, maar ook muziek maken en zingen! Onder het genot van de ‘live’ muziek van ‘Fanfare Juliana’ worden verschillende oude en nieuwe kerstliedjes gezongen en gespeeld. Zou je zelf een kerstliedje willen zingen en/of muziek willen spelen? Dat kan, natuurlijk, hoe meer hoe beter!Als je al van tevoren weet wat je zou willen spelen/zingen, wil je het dan even doorgeven? Doe dat bij; Louise Hoogenboom; loishoogenboom@gmail.com.Weet je nog niet of je het wilt? Geen punt, we maken er een leuke bijeenkomst van. Na de vertelling is er het ‘traditionele koekdelen’…

Jullie komen toch ook??

Eerste heilige communieGeachte ouders,We zijn nog maar net bekomen van de peper- en kruidnoten en al het heerlijks wat Sinterklaas ons heeft gebracht. Maar het is zó volgend jaar en zondag 15 mei 2011! Dan is in Stompwijk, in de Heilige Laurentius kerk de viering voor De Eerste Heilige Communie. De ouders van kinderen in groep 4 van de basisschool willen we daarom uitnodigen op woensdag 5 januari voor een informatie avond in de pastorie van de kerk of bij heel veel opkomst in de basisschool in Stompwijk. Om 20.00 uur willen we beginnen; de koffie/thee staat klaar! Op deze avond willen we toelichten op welke wijze we de kinderen voorbereiden op de eerste heilige communie en wanneer de voorbereidingen zullen plaatsvinden. We laten u even een kijkje nemen in het werkboek waarin uw kind samen met u gaat werken, en we geven een kleine uitleg over de voorbereidingstijd. Graag willen we weten op hoeveel mensen we ongeveer moeten rekenen.Daarom willen we u vragen om onderstaand strookje uit te draaien en in te leveren voor 1 januari 2011 op nevenstaand adres, Louise Hoogenboom, Dr. van Noortstraat 99, 2266 GT Stompwijk, of via mail loishoogenboom@gmail.com .Heel hartelijk bedankt en graag tot ziens.Werkgroep Eerste Heilige Communie, Mariska Zandbergen, Marian den Hartog en Louise Hoogenboom._____________________________________________________________________________________Naam kind:Adres :Postcode en Plaats :Telefoonnummer :E-mail :Geboren :Wij zijn wel/niet* aanwezig op de info-avond 5 januari 2011Hij/Zij * doet wel/niet* de Eerste Heilige Communie

 


 * Doorhalen wat niet van toepassing is.