Rondweg breder dan de N206

Op 10 februari was er een adviesraadavond die door een aantal raadsleden van GroenLinks bijgewoond werd. Op de agenda stonden onder andere het Kulturhus en de rondweg fase 1.  Wat verbaasde was dat in de planning van de rondweg fase 1 nog steeds gesproken wordt over een weg van maar liefst 7 meter breed. Ter vergelijking, dit is breder dan de N206 nu is. Bij de vaststelling van het voorlopig ontwerp in 2009 heeft GroenLinks al aangegeven dat de breedte van de weg aangepast dient te worden. Ook is destijds aandacht gevraagd voor een landschappelijke  inpassing. Verder is GroenLinks van mening dat zonder  fase 2, de rondweg fase 1 weinig tot niets oplost. Na de vaststelling van het voorlopig ontwerp door de raad is er wel het e.e.a. in de wereld veranderd, zo ook in Leidschendam-Voorburg. Plannen die toentertijd  als reëel werden ervaren worden in onze huidige economische situatie anders bezien. GroenLinks vraagt zich daarom af of zonder een levensvatbaar tuinbouwgebied en zonder fase 2 de rondweg, fase 1 er überhaupt zou moeten komen.

Ook de voortgang van de bouwplannen van het Kulturhus bracht op de adviesavond de nodige reacties teweeg. GroenLinks heeft goed geluisterd naar hetgeen hierover naar voren werd gebracht. Er was veel input van de Stompwijkers,  waar wij erg blij mee zijn en die wij ook zeker mee zullen nemen naar de raad.

Carla Wijnhoven-Kleihorst

Raadslid GroenLinks