parochieberichten

Overleden: Mw.Cornelia Maria Bolleboom – Soetendaal in de leeftijd van 89 jaar

Vieringen in het het Dorphuis   RK H.Laurentius Parochie.

Dinsdag       29 mrt.           19.30 uur     vergadering van de restauratiecommisie.

                                            20.30 uur   vergadering van het kerkbestuur met de  pastoraatgroep

Woensdag   30 mrt.           19.30 uur     avondwake voor Mw. Bolleboom – Soetendaal in de St. Jan te Zoeterwoude – Zuidbuurt.

Donderdag  31 mrt.            11.00 uur    Eucharistieviering voor Mw. Bolleboom – Soetendaal in de St Jan te Zoeterwoude, waarna  bijzetting op het kerkhof van  de H. Laurentius in Stompwijk.

      17.30 uur     vastenmaaltijd in het dorpshuis met aansluitend gebedsviering, voorganger Mw.M.Turk.

Zondag 03 april                 11.00 uur     Eucharistieviering met parochiekoor Voorganger pastoor J.v.d. Bie

                                          11.00 uur     bijeenkomst van de communicanten in de grote zaal van de pastorie

Misintenties

Zondag 3 april 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Eric v. Beek, Jan Koevoet, Jan v.d.Krogt, Kees v. Dijk, Nico v. Boheemen, Adrianus en Wilhelmina .v.Wijk – Ham, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suyten – v.Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg – v Veen, Will.v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam.

Kerkhulpen                          Kosters       Lectoren     Misdienaars

Zaterdag 2 april  19.00 u      geen geen             geen

Zondag    3 april  11.00 u       Adriaan H          Nel Klijn           Josine en  Marinka v. Es

Kerkschoonmaak Woensdag 13 april gaan wij weer de kerk schoonmaken, iedereen die de opgeknapte kerk wil helpen schoonmaken is van harte welkom, het streven is om de kerk voor palmzondag (16 april ) weer helemaal op zijn paasbest te hebben.

Namens werk aan de kerk, Corrie van Santen – Wortman.