Plan Landelijk Gebied

Plan Landelijk Gebied Leidschendam-Voorburg ter inzage

De zienswijzenprocedure voor het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied 2011 van de gemeente Leidschendam-Voorburg start dinsdag 26 april. Het plan ligt zes weken ter inzage in het gemeentelijke Servicecentrum. Tot en met maandag 6 juni is het mogelijk zienswijzen in te dienen. Het plan gaat over het buitengebied van Stompwijk, de Leidschendammerhout en het zuidwestelijke deel van Vlietland. De Nieuwe Driemanspolder en een deel van de Zoetermeerse Meerpolder, en het glastuinbouwgebied van Stompwijk zijn niet in het bestemmingsplan opgenomen. Het plan richt zich op voortzetting en bescherming van de agrarische functie van het buitengebied. Ecologie en landschapswaarden van het gebied zijn belangrijk, maar de gemeente wil ook dat cultuurhistorische elementen en structuren behouden blijven of versterkt worden. Als bijdrage aan een vitaal platteland zet de gemeente vooral in op het recreatief medegebruik van het buitengebied. In recreatiegebied Vlietland ligt de nadruk op intensieve recreatievormen, zoals watersport en speel- en ligweiden. De Leidschendammerhout is meer bedoeld voor minder intensieve recreatie, zoals wandelen, fietsen en Pitch en Putt. Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied krijgen in het plan geen uitbreidingsmogelijkheden meer; nieuwe bedrijvigheid wordt er niet toegestaan. Waar de kwaliteiten van het buitengebied geen nadelige gevolgen ondervinden, wil de gemeente routes ontwikkelen voor wandelen, fietsen en kanovaren. De randen van het buitengebied blijven agrarisch, maar krijgen ruimere mogelijkheden voor deeltijdactiviteiten en mogelijkheden voor bepaalde groene vormen van minder extensieve dag- en verblijfsrecreatie, zoals paardensport, kanovaren en intensief gebruikte wandel- en fietsroutes. Een deel van de stedelijke recreatiedruk wordt hiermee opgevangen aan de rand van het buitengebied. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het Servicecentrum in Leidschendam en Voorburg.

Zienswijzen

T/m maandag 6 juni is het mogelijk schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, Postbus 905, 2270 AX Voorburg. Het is niet mogelijk zienswijzen in te dienen via internet of e-mail. Voor een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen, behalve op woensdag, tussen 09.00 en 15.00 uur een afspraak maken via telefoon (070) 300 9674. De afspraak vindt plaats op vrijdag 13 mei tussen 13.00 en 14.30 uur; dinsdag 24 of donderdag 26 mei tussen 10.00 12.00 uur.