Beste Dorpsgenoten

Beste dorpsgenoten,

Vrijdag 17 juni ben ik weer thuisgekomen, lekker op het Oosteinde waar ik al 60 jaar met plezier woon! Na een half jaar ziekenhuizen en verpleeghuis voelt het goed! Ik wil graag degenen bedanken die mij bezocht hebben in ViValdi en ook de vele  kaarten die ik mocht ontvangen van dorpsgenoten.

SUPER, dat geeft veel moed!

Met vriendelijke groet, Fred van der Poel en familie