Collecte Handicap.nl

Collecte Handicap.nl

Handicap.nl hield in de week van 6 t/m 11 juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De opbrengst van de collecte in Stompwijk was € 453,00. Dankzij deze bijdrage zijn ze in staat mensen te helpen die buiten de financiële regelingen vallen.

Mocht u de collectant gemist hebben dan kunt u altijd nog overmaken op rek.nr. 38.22.82.000

De kinderen van groep 8 en hun meester Richard bedankt voor de medewerking.

Namens de collecte organisatie,

Annie van Rijn