CDA

CDA blij met het behoud van het Sociaal Fonds

Het CDA heeft tijdens de laatste raadsvergadering van het politieke seizoen voorstellen ingediend om geld voor het Sociaal Fonds te behouden en om de Ooievaarspas voorlopig beschikbaar te houden voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota was voor beide CDA voorstellen brede steun in de gemeenteraad.

Op verzoek van het CDA heeft het college de toezegging gedaan om in de gesprekken met de bibliotheek aan te dringen op het handhaven van de bibliotheekvoorziening in het toekomstige Kulturhus in Stompwijk.

Verder zal het college bezien of een aantal organisaties die met vrijwilligers in de zorg werken, nieuwe taken kunnen krijgen die van het Rijk overkomen naar de gemeente. Voor de jeugd zal het College onderzoeken of de bouwspeelplaats in de Prinsenhof voorlopig open kan blijven met een andere financiering. Via een motie is het College opgeroepen om te kijken hoe cultuureducatie voor de jeugd in stand gehouden kan worden.