CDA blij

P1030224 bewerktCDA blij met monumentensubsidie voor Laurentiuskerk in Stompwijk

Monumentenzorg heeft een subsidie toegekend van 120.000 euro voor het toekomstige  onderhoud van de net gerestaureerde Laurentiuskerk. Het CDA is vol lof over de organisatie vanuit het kerkbestuur over de restauratie van de Stompwijkse katholieke kerk. “Het kerkbestuur met al zijn vrijwilligers hebben een geweldige klus volbracht en het resultaat mag er zijn” aldus Yvonne van Boheemen, gemeenteraadslid van het CDA. Het is belangrijk dat nu de restauratie is voltooid, er structureel onderhoud wordt gepleegd om de kerk op orde te houden.

Voor het vinden van een goede invulling van de pastorie, worden momenteel gesprekken gevoerd met gemeente en belangstellenden, waarbij aansluiting wordt gezocht met het toekomstige Kulturhus op het terrein van de huidige basisschool.

Het CDA wenst het kerkbestuur van de Laurentiuskerk veel succes met de verdere invulling van de toekomstige exploitatie van de kerk in Stompwijk.

Yvonne van Boheemen, Gemeenteraadslid CDA