Parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Woensdag        13 juli  09.00 uur      kerkschoonmaak

Zaterdag          16 juli 19.00 uur       geen viering

Zondag             17 juli 11.00 uur       woord en communieviering met samenzang

                                                          Voorganger diaken Henny Peters

Zaterdag          23 juli 19.00 uur        geen viering

Zondag            24 juli 11.00 uur         woord en communieviering met samenzang.

                                  12.30 uur         doopviering

Voorganger Pastor M. Hoogervorst

Misintenties  

Zondag 17 juli  11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Jaargetijde, Magda v. Santen-v. Paassen, Jan Kerkvliet, Piet Roeling, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Truus Hilgersom- Verhart, Annie v.d. Burg -v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Jaap Warmerdam, Aad Luk, Gerard Put, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot, Jo Verhagen – Hoogendijk.

Zondag  24 juli 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Truus Hilgersom- Verhart Jaargetijde, Martien v.d. Bos, To v.d. -Bos de Vreede, Piet v.d. Arend, Leen en Josien Olsthoorn – Laurens, Ge Hoogervorst, Nico v.Boheemen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot,  Annie v.d. Burg .v.Veen, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten, Jaap Warmerdam, Aad Luk, Gerard Put, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot, Jo Verhagen – Hoogendijk

kerkhulpen                                           Kosters                               Lectoren                   Misdienaars

Zaterdag 16 juli 19.00 uur                   Antoon v.S                            geen                         geen

Zondag 17 juli 11.00 uur                      Antoon v.S                            Jan Havik                 geen

Zaterdag 23 juli 19.00 uur                   Antoon v.S                            geen                        geen

Zondag   24 juli 11.00 uur                   Antoon v.S                            geen                         geen    

Mededeling van uit het secretariaat

Kerkschoonmaak

Woensdag 13 juli gaan wij de kerk weer een poetsbeurt geven. Het is de laatste keer voor de vakantie, iedereen die tijd vrij kan maken is vanaf 09.00 uur van harte welkom. Er is zoals gewoonlijk weer koffie met wat lekkers.

Wij wensen u een prettige vakantie, tot en ziens.

Werkgroep schone kerk

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen! graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering is 24 juli na de zondagsviering, de voorbereiding voor deze doopviering wordt gehouden woensdag 6 juli in de pastorie.