Feestelijk opening Hoge Brug

Feestelijke opening Hoge Brug Stompwijk

Wethouder Peter van Ostaijen (verkeer en vervoer) van Leidschendam-Voorburg verricht woensdagmiddag 13 juli de officiële opening van de nieuwe Hoge Brug in de Dr. Van Noortstraat in Stompwijk. De vorige brug over de Nieuwe Vaart dateerde uit 1930, was sinds eind 2008 niet meer veilig en afgesloten voor zwaar verkeer. De wethouder rijdt als opening rond 16.30 uur met een feestelijke antieke wals over de Hoge Brug.

Sinds begin 2009 is gewerkt aan een plan voor de nieuwe Hoge Brug. De Adviesraad Stompwijk is sindsdien regelmatig geïnformeerd over het project. Van de uitgewerkte ontwerpen kreeg het nu uitgevoerde model unaniem de voorkeur. Tijdens de uitwerkingsfase heeft het hoogheemraadschap van Rijnland gevraagd de doorvaartbreedte van de brug te vergroten.

Aannemer Ballast Nedam is eind februari aan de vervanging begonnen. Door de werkzaamheden van de nutsbedrijven is enige vertraging ontstaan. De gemeente heeft tijdens de afsluiting het straatwerk aan weerszijden van de brug opgeknapt, zodat ook de bus van Connexxion weer over de oude route kan.

Er vindt nog wat afrondend werk plaats, zoals het plaatsen van tijdelijke lichtmasten. Deze worden vervangen bij levering van het gekozen model.

De vervangingsoperatie van de Nieuwe Brug heeft ruim vier maanden geduurd.