Parochieberichten

 Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie

Zaterdag  20  aug. 19.00 uur           geen viering

Zondag    21  aug. 11.00 uur           woord en communieviering met samenzang   Voorganger Diaken Henny Peters        

Misintenties  

Zondag 21 augustus 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Ad Overdevest, overleden ouders v. Santen – Onderwater, Nico v. Boheemen, Leen en Josien Olsthoorn- Lourens, Gé Hoogervorst, Magda v. Santen -v. Paassen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jannie Suyten v. Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Gerard Put, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Jaap Warmerdam, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten,  Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus.

Kerkhulpen                                 Kosters                                     Lectoren                                    Misdienaars

Zondag  21 aug.   11.00 uur        John O.                                     Jan v. Rijn                                 Josine en Marinka v. Es

Voorbereiding H. Vormsel

De scholen zijn weer beginnen en dan gaan we ook weer denken aan de voorbereiding op het H. vormsel. De leerlingen van groep 8 krijgen persoonlijk een uitnodiging, maar natuurlijk zijn ook andere jongelui (tot 14 jaar ) van harte welkom om met de voorbereiding mee te doen. Het H. Vormsel wordt, waarschijnlijk op 12 november, in Stompwijk toegediend. Aanmelden voor de voorbereiding kan door een briefje met naam, adres en telefoonnummer in de brievenbus van de pastorie of bij ondergetekende te doen. Een uitgebreid aanmeldingsformulier en alle data volgen dan zo snel mogelijk.

Voor vragen kunt u natuurlijk ook bij ondergetekende terecht.

Marianne Turk                                Dr. v. Noortstraat 106

Marianne.turk@casema.nl             Tel. 5809367