parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Donderdag    1 sept. 20.00 uur: bijeenkomst van de wijkcontact personen.

Zaterdag      3 sept. 19.00 uur: woord en communieviering met samenzang     Voorganger Mw. R. v.d.Ham

Zondag         4 sept. 11.00 uur: woord en communieviering met parochiekoor  Voorganger Mw. R. v.d. Ham.  

Misintenties

Zaterdag 3 sept. 19.00 uur. voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Nico v. Boheemen, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Aad Luk, Jaap Warmerdam, Femia Janson-Sloot, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom.

Zondag 4 sept. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, voor een geslaagde operatie, Jan Koevoet, Jan Kerkvliet, Jan v.d. Krogt, Magda v.Santen.v. Paassen, Kees v. Dijk, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk- Ham, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Gerard Put, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Jaap Warmerdam, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten,  Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom.

Kerkhulpen                                   Kosters          Lectoren                                               Misdienaars

Zaterdag 3 sept. 19.00 uur          Adriaan H.       ?                                                            geen

Zondag   4 sept. 11.00 uur          Adriaan H.       Jan Havik                                               Simon v. Es/Joost v. Bemmelen