gedeputeerde mevr. Spies op bezoek in Stompwijk

Bezoek gedeputeerde mevrouw Spies, september 2011

Gedeputeerde provincie Zuid-Holland Mevrouw Spies op bezoek in Stompwijk

Op vrijdag 9 september bracht gedeputeerde Ruimte en Wonen Mevrouw Spies van de provincie Zuid-Holland een bezoek aan Stompwijk in het kader van het project ‘Verspreid liggend glas’. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Heleen Mijdam en Wethouder Groen en Grondzaken Marcel Houtzager waren zeer verheugd met dit bezoek en de steun van de provincie voor de ontwikkeling in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg.

 

In het buitengebied van Leidschendam-Voorburg is op verschillende plaatsen sprake van verrommeling in velerlei vormen. Verspreid liggende tuinbouwkassen (glas) zijn daar één van. Wethouder Mijdam: “Met het slopen van de verspreid liggende tuinbouwkassen worden enkele doelstellingen uit de gebiedsvisie Stompwijk gerealiseerd: de kracht en openheid van het buitengebied, en de economische vitaliteit van het dorp. Het buitengebied van Stompwijk vormt de poort naar het Groene Hart”.  In de fase van sanering gaat het om vier van de laatste vijf locaties aan de Stompwijkseweg en Ondermeerweg. Er wordt gebruik gemaakt van de provinciale ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling, waarbij na sanering van 5.000 m2 glas één compensatiewoning op locatie terug mag worden gebouwd, tot een maximum van 3 woningen per locatie. Na besluitvorming van de gemeenteraad en de provincie, wordt naar verwachting eind 2011 gestart met de sanering van de laatste verspreid liggende glaslocaties in Stompwijk.