Beste Dorpsbewoners

Afbeelding1Beste Dorpbewoners:

Onze actie m.b.t. Dierendag is een groot succes geworden. Het maken van de foto’s (Carmen en Nalin bedankt hiervoor) was erg leuk.

Het maken en verkopen van de appel- en perenmoes was een hoop werk en ging ook erg goed.

Het schoonmaken van hokken en stallen is ook goed verlopen.

Al met al: véél werk, maar we kunnen de egelopvang in Zoetermeer verblijden met een totaalbedrag van : € 145,00.

Iedereen die heeft meegeholpen aan dit geweldige succes:

Hartelijk Bedankt!!!!

Alle kinderen van groep 8 van de Maerten van den Veldeschool