Oproep

Oproep!!!

Over 3 weken, van 7-12 november is het alweer zover. Veel mensen zullen zich weer gaan inzetten om de Alzheimer collecte weer tot een enorm succes te maken.

En ja, daar heb je collectanten voor nodig! Heeft u een avondje over dan bent u diegene die ik zoek……..

Samen gaan we de strijd aan tegen die vreselijke ziekte, die niet alleen de patiënt, maar ook de mensen er omheen, zo aangrijpt.

Alie v. Veen tel.: 5803112