Sint Laurentius officieel heropend

Jan LuitenKees BergenDe gerestaureerde klokken beierden in volle glorie hun manier van welkom op zondag 20-11 2011. De kerk vulde zich met genodigden van diverse (bouw)bedrijven, instellingen, fondsen en parochianen die de kerk een warm hart toedragen.

Het werd een feestelijke eucharistieviering waarin pastoor Van der Bie voorging. Hij werd hierbij ondersteund door het gelegenheidskoor samengesteld uit het dames– en heren, en het eigentijds koor. Een  combinatie die bijzonder, buitengewoon en adembenemend was, gelijk aan het lied dat ze zongen.  Nel Verburg had speciaal een tekst voor een lied gemaakt, waarin de restauratie kort en bondig werd verwoord. “We hebben allen heel spontaan, met vreugde onze plicht gedaan, en boden onze gaven aan zodat men kon herbouwen. En menig parochiaan bood zelf zijn beste krachten aan, er is ontzettend veel gedaan door mannen en door vrouwen, men was niet meer te houwen.”

Vele mooie- en dankwoorden zijn gesproken door de vicevoorzitter van het kerkbestuur de heer Cees Bergen en Jan Luiten als voorzitter van de restauratie commissie.  Er is teruggeblikt naar de begintijd dat er in 1871 een aanvang werd gemaakt met de bouw en dat de kerk in 1873 officieel werd geopend, eveneens met een viering. Vele generaties zijn ons voorgegaan en hebben lief en leed gedeeld tussen deze muren . De volgende generaties kunnen voorlopig weer vooruit met de kerk. De plafonds zijn voor het eerst in 140 jaar schoongemaakt en geretoucheerd. De muren schoongemaakt, de staties zijn opnieuw in de verf gezet, de pilaren beschilderd, de stoelen op het altaar opnieuw bekleed. Alle voegen zijn vernieuwd, kortom er is echt monnikenwerk verricht.

De restauratieplannen hiervoor dateren al uit 2002. Voor de financiering is door Monumentenzorg een flinke bijdrage toegezegd, en ook van het bisdom is een lening en een bijdrage ontvangen. Toch was er nog  onvoldoende om de grote plannen uit te werken. Er is gezocht naar mogelijkheden om de zaak te kunnen financieren en er zijn fondsen aangeschreven, door de wijkcontactpersonen zijn in een huis-aan-huis-actie obligaties verkocht, er is een kringloopwinkel opgezet en er zijn schenkingen uit nalatenschappen ontvangen.

En al deze beetjes bij elkaar maakten de aanvang van de restauratie uiteindelijk mogelijk. Leningen moeten nog worden afgelost en verplichtingen nagekomen, maar de toekomst ziet er goed uit. Het kan niet genoeg gezegd worden, maar juist die vrijwilligers die ieder op hun eigen manier hebben bijgedragen kunnen niet genoeg bedankt worden. Het aantal vrijwilligers is groot en hun inzet is onbetaalbaar en samen zijn zij de bindende factor.  

Er is teruggeblikt naar vorig jaar, omdat de kerk toch  door kon blijven gaan. Er is uitgeweken naar het Dorpshuis en met de kerstvieringen naar de sporthal. Bij begrafenissen bood de kerk in Zoeterwoude de gelegenheid. Er is wat af gesleept, ook hier hebben vele handen licht werk gemaakt. Vanuit deze ervaringen zijn er nieuwe ideeën opgedaan die meegenomen worden naar de toekomst, zoals het koffie drinken na een viering.

Na de dienst was er een gezellig samenzijn achter in de kerk, dat even omgetoverd was tot een gezellig café Laurentius waar koffie en een borrel werd geschonken. Dit met medewerking van het Dorpshuis.

Opnieuw woorden van lof en dank. De ontvangen oorkonde en het schildje van de Monumentenprijs 2011 werden trots geshowd. Een nog leeg bord werd onthuld, waarop de bordjes van de eerste vijf donateurs werden geplakt. Deze donateurs hebben zich bereid getoond om gedurende 10 jaar jaarlijks minimaal € 200,- te doneren. Het bord is nog lang niet vol en er kunnen achter in het portaal nog veel meer borden geplaatst worden!

Tot slot een toast en applaus toe.

Deze week wordt de kerk omgedoopt tot een bioscoop waarin de film “Dorp tussen steden” wordt vertoond. Op woensdag en vrijdagavond bent u van harte welkom, om de film van de hand van Frans Oliehoek te zien. De filmgroep bestaande uit Frans, Leo van den Brink, Sjaak Jansen en Jack Luiten zijn bijzonder trots op het eindproduct. Het voorfilmpje belooft in ieder geval een heel mooie film, waar Stompwijk vanuit diverse gezichtspunten wordt belicht. Tot ziens.

 

Petra Oliehoek– van Es