Actie restauratie kerkgebouw Stompwijk

Bedrijven actie

                                                                           Stompwijk, december 2011.

Zes weken geleden hebben we, via persoonlijke brieven en een artikel in dit blad, onze actie naar bedrijven geopend. Dit om de begroting, voor rente en aflossing, op langere termijn sluitend te krijgen. Het verheugt ons zeer dat de eerste aanmeldingen binnen zijn en de actie goed loopt. Het blijkt echter dat er vanuit de bedrijven en ook particulieren en verenigingen, wel wat vragen zijn. Die willen we graag beantwoorden.

Nog even een overzicht.

De actie houdt in dat we bedrijven de gelegenheid bieden om hun naam voor minimaal 25 jaar aan ons kerkgebouw te verbinden. Dit via naambordjes op een verzamelbord achter in de kerk. Indien nodig, verzorgen we graag meerdere borden, die er uiteraard, fraai uit zullen zien.

Daar staat tegenover dat we een jaarlijkse bijdrage vragen van € 200,= voor een periode van 10 jaar. Totaal dus € 2000,= voor de 25 jaar dat het bord daar hangt.

Vanaf nu kunt u ons bellen om uw zeer gewaardeerde deelname op te geven of verdere informatie te verkrijgen. Ook zullen we zelf actie ondernemen.

We hopen op een grote deelname. Bij voorbaat hartelijk dank. Voor info of opgave:

Jan Luiten 06-22923116

Jaap de Jong 071-5802331 (‘s avonds)

Aad Hogervorst 06-54661930

Restauratie commissie kerk