Gedicht

Gedicht

 

Wij hebben U niets meer te zeggen, Heer,

omdat wij alles van het kerstfeest weten;

Uw wond’ren zijn voor ons geen wond’ren meer,

Uw bijbel is tot op de draad versleten.

 

Genade is voor ons niet meer dan recht,

en engelen bestaan alleen in dromen;

De grote blijdschap kennen wij maar slecht,

soms lijkt het, of Gij nimmer zijt gekomen.

 

Het: “Eer zij God” is enkel een cliché,

Of slechts een vrome wens van enk’le dwazen,

En “Vrede op aard” , daar vangt Gij ons niet mee:

Stelt G’ons Uw wet – Wij glippen door de mazen.

 

Wij hebben voor Uw heerlijkheid geen tijd,

Door duizend dingen in beslag genomen –

Als Gij niet Zelf een weg voor U bereidt,

zult   Gij ons hart niet binnen kunnen komen.

 

Nel Benschop

 

Ingezonden door

Agnes van Boheemen

Waarvoor onze dank