Parochieberichten

kerk

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

Woensdag 4 januari is het secretariaat in de pastorie gesloten

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie.

Zaterdag    07 jan. 19.00 uur geen viering

Zondag      08 jan. 11.00 uur woord en communieviering met parochiekoor

                 Voorganger diaken H. Peters

Misintenties

Zondag 7 januari 11.00 uur voor de overleden weldoeners van de parochie, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Leen en Josien Lourens, Arie – Marie en Kees Olstoorn, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v.Leeuwen, Aad Luk, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson – Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit – Noorlander en voor een goede gezondheid van huis- en staldieren.

Kerkhulpen                            Kosters                       Lectoren                          Misdienaars

Zaterdag 07 jan. 19.00 u         Antoon v. S.                 geen                                 geen

Zondag   08 jan. 11.00 u         Antoon v. S                   M. Turk                            Bart v. Santen/ Simon v. Es

Mededeling van uit het secretariaat

Huwelijk

Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie.

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen? Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De doopvieringsdatum wordt, tot nader bericht, in overleg met de ouders en de beschikbare voorganger vastgesteld.

Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat.

Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Het secretariaat

Kerk versierenversieren kerk

Ook dit jaar was onze mooie taak om de kerk in kerststemming te brengen. Wij doen dat met ons team al 40 jaar. De K.B.O en de kerstviering van de kinderen, hebben er ook dit jaar weer van genoten. Ik wil daarom iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen om tot een mooi resultaat te komen. Ook natuurlijk de sponsoren voor het schenken van de bloemen en planten. Ook dit jaar was het super kwaliteit, wij willen namelijk de bloemen mooi houden tot na Nieuwjaar en dat is gelukt, dank daarvoor.

Ik hoop dat ik volgend jaar weer op ieders hulp kan rekenen.

Namens ons allen, Bep van der Voort